Firmy

Mendelova univerzita v Brně - Výzkumné centrum Provozně ekonomické fakulty

 – Naplánovat trasu
Centrum plánuje vědecko-výzkumné záměry jednotlivých autorů i pracovních skupin, vyhledává projekty a koordinuje výzkumné …
545 132 604

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou …
543 211 868

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu při Divadelní fakultě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kabinet zabývající se výzkumem divadla a dramatu v teorii divadelní tvorby. Zaměřujeme se na dokumentaci a analýzu tvorby brněnských studiových divadel, problematiku performativity, analýzy inscenace v teoretické rovině či jevištního …
542 591 304

Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodně působícím výzkumným, vzdělávacím a informačním centrem. Naším posláním je podpora myslivosti a ochrany přírody ve středoevropském prostoru bez ohledu na státní …
724 352 520

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů. Zaměřujeme se na studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Vedeme laboratoř vývojové biologie, biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, integrity DNA, embryologie živočichů, biologie nádorů a …
532 290 136

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem českého jazyka a jeho historie. Zaměřujeme se na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace či řečového jednání. Vznikají zde pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, populárně-vědecká literatura i odborné …
(1)
532 290 519

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními …
541 212 286

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkumná činnost v oboru pivovarství a sladařství. Vystavování certifikátů o zdravotní nezávadnosti surovin i výrobků. Poskytování poradenství. Pořádáme vzdělávací kurzy a …

Vysoké učení technické v Brně - Laboratoř přenosu tepla a proudění Fakulty strojního inženýrství

 – Naplánovat trasu
Laboratoř se zabývá výzkumnou a vývojovou činností v oblasti strojírenství a …
541 143 246

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kinetika buněčných populací. Zaměřujeme se na výzkum struktury, funkce a dynamiky biologických systémů, biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných …
541 517 111

Historický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých i obecných dějin a je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských …
532 290 500

Gender centrum FSS Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Sledování problematiky a aktivity nejen v prostředí univerzity a poskytování informací veřejnosti, výzkum rovných příležitostí, nabídka vzdělávacích programů. Pořádáme nepravidelné přednášky, filmová promítání a diskuze nad genderovými a queer …
549 497 090

Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury …
532 290 375