Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodně působícím výzkumným, vzdělávacím a informačním centrem. Naším posláním je podpora myslivosti a ochrany přírody ve středoevropském prostoru bez ohledu na státní …
724 352 520

Oddělení anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Zajištění výuky základních chemických disciplín pro studenty bakalářského studia se zaměřením na chemii, biologii, geologii a fyziku a pro studenty učitelství chemie. Oddělení provádí výzkum v oblastech sloučenin dusíku, fluoru, fosforu, síry, selenu a hafnia nebo molekulové …
549 491 472

Ústav biologie obratlovců AV ČR

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva. Specializujeme se na evoluční ekologii, biodiverzitu, aplikovanou ekologii a medicínskou zoologii. Přispíváme ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v …
543 422 554

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů. Zaměřujeme se na studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Vedeme laboratoř vývojové biologie, biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, integrity DNA, embryologie živočichů, biologie nádorů a …
532 290 136

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu při Divadelní fakultě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kabinet zabývající se výzkumem divadla a dramatu v teorii divadelní tvorby. Zaměřujeme se na dokumentaci a analýzu tvorby brněnských studiových divadel, problematiku performativity, analýzy inscenace v teoretické rovině či jevištního …
542 591 304

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou. Nabídka záštity vzdělávacích akcí i pravidelných cytometrických …
541 517 182

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou archeologii. Ústav vydává vědecké …
519 517 107

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývojem přístrojové techniky jako základem ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních …
532 290 182


Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme oddělení výzkumu, vývoje a doktorského …
549 491 806

Historický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých i obecných dějin a je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských …
532 290 500


Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Seminář zajišťuje výuku v oblasti dějin umění. Výuka se specializuje na centrum raně středověkých studií, výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy nebo umění a kulturu raného novověku na Moravě. Vydáváme časopis Semináře dějin umění. Spolupracujeme s galeriemi nebo muzei výtvarného …
549 497 051

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní …
532 290 278