Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Saviotechnics, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na výzkumné a vývojové aktivity. Všechny přítomné projekty jsou zaměřeny na výzkum a vývoj výrobků a technologií s vysokou přidanou hodnotou a jejich uplatnění v oblasti obchodu a …
499 451 466

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Ústav se věnuje výzkumu ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. Zaměřujeme se také na uchování genofondů ovocných plodin, studium vlivu podnoží na naštěpované odrůdy, vývoj metod biologické a integrované ochrany ovocných dřevin a projekty ovocných …
491 848 205


Hvězdárna Rtyně v Podkrkonoší

 – Naplánovat trasu
Provoz soukromé …
499 787 384

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nejstarší planetárium v ČR. Nabízíme programy pro školy i jednotlivce, pozorování noční oblohy, Slunce či zajímavé tělesa na obloze. Pořádáme astronomické kurzy, výstavy, zajímavé přednášky nebo program s astronomickou pohádkou nejen pro děti. Využíváme digitální …
737 456 777

Hvězdárna v Úpici

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pozorování astronomických jevů přímo nebo prostřednictvím zobrazovací a projekční techniky pro veřejnost. Pořádáme semináře a …
(1)
499 882 289

Hvězdárna Jičín

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz amatérské hvězdárny. Nabízíme astronomický kroužky pro děti ze základních škol. Hvězdárna je vybavena zrcadlovým dalekohledem o průměru primárního zrcadla 50 cm a ohniskové vzdálenosti 250 …
737 203 504

Státní okresní archiv Náchod

Nabídka služeb státního oblastního …

Státní veterinární ústav Praha pobočka Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme laboratorní diagnostiku infekčních a neinfekčních chorob všech druhů zvířat. Provádíme mikrobiologická, sérologická a virologická vyšetření z krve a orgánů, dále parazitologická, biochemická, toxikologická, hematologická a histologická vyšetření i …
(1)
495 212 921

Skymaster

 – Naplánovat trasu
Provozujeme soukromou …
608 024 616

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
606 043 470

Společnost experimentální archeologie

 – Naplánovat trasu
Podporujeme a vytváříme prostředí pro realizaci archeologických experimentů. Zavádíme nové vyučovací metody ve výuce pravěku, starověku a středověku v rámci implementace RVP na školách v Královehradeckém …
721 885 541

ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz zemědělské zkušební …
499 813 090