Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzita Pardubice - Centrum kompetence drážních vozidel Dopravní fakulty Jana Pernera

 – Naplánovat trasu
Činnost pracoviště je orientována na aplikovaný výzkum ve vývoji, stavbě a provozu drážních vozidel. Výzkum dynamických vlastností drážních vozidel a způsobů snižování namáhání dopravní cesty, výzkum vlastností materiálu a jejich aplikace při stavbě DV a výrobě jejich komponent a mnoho …
466 036 187Univerzita Pardubice - Společná laboratoř chemie pevných látek UMCh AV ČR a UPa

 – Naplánovat trasu
Laboratoř provádí výzkumy v oblasti interakčních sloučenin, polovodivých skel a termoelektrických materiálů. Má tři výzkumné týmy, které pracují v oblastech nekrystalických materiálů, vrstevnatých polovodičů se strukturou tetradymitu a chemie negrafitových …
466 036 504

Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCH AV ČR a Univerzity Pardubice

 – Naplánovat trasu
Výzkum nekrystalických materiálů, vrstevnatých polovodičů se strukturou tetradymitu a chemie negrafitových …
466 036 150


Hvězdárna barona Artura Krause

Provozujeme hvězdárnu. Zajišťujeme odbornou činnost zaměřenou na pozorování a měření aktivity Slunce. Nabídka astronomických kroužků pro děti a studenty. Pořádáme přednášky z oblasti astronomie, experimenty, výstavy a soutěže. Pravidelná večerní pozorování za účasti zkušených …

Labrys, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme archeologické a antropologické výzkumy. Poskytujeme komplexní servis v oblasti archeologických výzkumů, konzervace archeologického dědictví a zabýváme se vědeckým výzkumem v archeologii a souvisejících …
774 701 825

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
606 043 467


Hi-Tech inovační klastr z. s.

Výzkum, vývoj a zvýšení konkurenceschopnosti zejména v oblastech ICT, internetu, přenosu, zpracování, ukládání a zálohování dat. Zaměřujeme se také na oblast obnovitelných zdrojů energie, řízení spotřeby a úspor energií, ekologie v dopravě, alternativní zdroje, ekologie a dopravní …

Státní okresní archiv Pardubice

Nabídka služeb státního oblastního …

Soukromá hvězdárna Polička

 – Naplánovat trasu
Provoz soukromé …
736 449 536

RTD QUALITY SERVICES, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti nedestruktivního …
466 530 858