Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzita Pardubice - Společná laboratoř chemie pevných látek UMCh AV ČR a UPa

 – Naplánovat trasu
Laboratoř provádí výzkumy v oblasti interakčních sloučenin, polovodivých skel a termoelektrických materiálů. Má tři výzkumné týmy, které pracují v oblastech nekrystalických materiálů, vrstevnatých polovodičů se strukturou tetradymitu a chemie negrafitových …
466 036 504


Univerzita Pardubice - Přepravní laboratoř Dopravní fakulty Jana Pernera

 – Naplánovat trasu
Laboratoř se zabývá vědeckou činností v oblasti dopravní obslužnosti, racionalizace dopravy a optimalizace logistických řetězců a zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní železniční dopravu. Dále provádí výchovu a výuku studentů pro praktickou obchodní a zasilatelskou …
466 036 400

Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCH AV ČR a Univerzity Pardubice

 – Naplánovat trasu
Výzkum nekrystalických materiálů, vrstevnatých polovodičů se strukturou tetradymitu a chemie negrafitových …
466 036 150Hvězdárna barona Artura Krause

Provozujeme hvězdárnu. Zajišťujeme odbornou činnost zaměřenou na pozorování a měření aktivity Slunce. Nabídka astronomických kroužků pro děti a studenty. Pořádáme přednášky z oblasti astronomie, experimenty, výstavy a soutěže. Pravidelná večerní pozorování za účasti zkušených …


Labrys, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme archeologické a antropologické výzkumy. Poskytujeme komplexní servis v oblasti archeologických výzkumů, konzervace archeologického dědictví a zabýváme se vědeckým výzkumem v archeologii a souvisejících …
774 701 825

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
461 535 003

Ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o.

Realizace systému jakosti staveb. Laboratorní a polní zkoušky betonu a měření zhutnění násypů. Zajišťujeme technickou vstupní, výstupní a mezioperační kontrolu. Hodnocení jakosti produkce výroby a metrologické zajištění výroby. Poradenská posudková expertní a školící …


Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oblasti organické chemie a …
466 822 545

RTD QUALITY SERVICES, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti nedestruktivního …
466 530 858