Firmy

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou základní a aplikovaný výzkum v oblastech molekulární biologie, genetiky a buněčné …
224 310 234

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou …
234 612 111

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
NHÚ se zabývá vědeckým výzkumem ekonomické teorie na makro- i mikroúrovni, veřejnými financemi, ekonometrií, ekonomickou integrací, ekonomií práce, strukturou a organizací trhů, mezinárodním obchodem, mezinárodními financemi, ekonomikou životního prostředí, ekonomikou zdravotnictví a dalšími …
224 005 123

ČZU - Demonstrační a experimentální pracoviště Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 – Naplánovat trasu
Výuka a praxe pěstování plodin ve skleníku. Skleníky slouží k výuce specializovaných kateder, pro praxe studentů, pro výzkum kateder a pro řešení bakalářských a diplomových prací. Pracoviště také zajišťuje nejrůznější biologický materiál pro potřeby nejrůznějších teoretických předmětů …
224 383 071

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, lexikografie současných slovanských jazyků i dějin …
224 800 251

České vysoké učení technické v Praze - Výzkumné centrum průmyslového dědictví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum se zaměřením na architektonická, stavebně technická, ekologická a ekonomická kritéria výzkumu, záchranu a nového využití technických …
224 356 250

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice …
296 809 111

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických …
257 014 311

studio SilFor, s.r.o.

Jsme společnost zabývající se výzkumem a rozvojem. Soustředíme se hlavně na hledání progresivních technických principů, nekonvenčních technologií a na následnou synergii mezi těmito principy a technologiemi. Provádíme vývoj bezchemických technologií pro korekci výskytu …

Výzkumná stanice Uhříněves Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU

 – Naplánovat trasu
Rostlinné pokusy a jejich následná prezentace. Provoz pokusné stanice sloužící pro výzkumné i pedagogické účely. Výzkumná činnost je zaměřena na tři tématické okruhy - odrůdové předzkoušky, technologické pokusy a ekologické …

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem v oblastech fyziologie, biochemie, genetických mikroorganizmů, molekulární mikrobiologie a podobně. Studujeme také mikrobní produkty a jejich …
296 442 341

České vysoké učení technické v Praze - Výpočetní a informační centrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme pracoviště zajišťující správu a podporu informačního systému, knihoven a multimediální …
224 351 111

Fotonická medicína - Univerzita Karlova

 – Naplánovat trasu
Provozujeme multidisciplinární zařízení. Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum. Zabýváme se vývojem zdravotnických zařízení a metod. Dále zajišťujeme korekci kosmetických vad či léčbu zhoubných i nezhoubných nádorů dutiny ústní, krku a …
224 965 069

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav provádějící výzkum zaměřený na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti. Zabýváme se geochemií, inženýrskou geologií, kompozitními a uhlíkovými materiály, seismotektonikou, strukturami a vlastnostmi materiálů. Organizujeme školení, besedy a odborné …
266 009 111