Firmy

SIJA - servisní, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme archivace písemností, účetních dokladů a firemních …
608 866 687

NASIGA s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vesmírnou přepravu nákladní i osobní a turistiku. Dále na projekty kosmické lodě, podmořské plavidla, vesmírné cestování, vzdálené galaxie, kontakty s civilizacemi a …

Stilus - služby pro vědu a výzkum, v.o.s.

 – Naplánovat trasu
Provádění kompletních archeologických výzkumů. Zajištění vývoje a výzkumu v oblasti přírodních a technických …
775 372 744

ČZU - Testační stanice Ploskov Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 – Naplánovat trasu
Ověřování nových metod, technologických postupů a hodnocení kvality vepřového …
224 383 054

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Provoz organizace zabývající se prováděním archeologických výzkumů. Zajišťování konzultací, přednášek, rešerší, odborných vyjádření a optimalizací staveb. Zajišťujeme ohlášení před realizací stavby, realizace výzkumu a expertní …

SQZ, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších souvisejících činností v oblasti stavebnictví. Provádíme zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, betonových konstrukcí a asfaltových směsí. Zajišťujeme posouzení zdrojů stavebních …
724 611 013

Hilase Centre

 – Naplánovat trasu
Zabývá vývojem a aplikacemi pevnolátkových diodově čerpaných laserů s vysokou energií a vysokou opakovací …

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů. Zaměřujeme se na studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Vedeme laboratoř vývojové biologie, biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, integrity DNA, embryologie živočichů, biologie nádorů a …
315 639 532

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 – Naplánovat trasu
Naše centrum je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a …
325 873 140

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park. Zaměřujeme se na taxonomii, algologii a ekologii, biosystematiku a evoluci cévnatých i bezcévnatých rostlin. Disponujeme sbírkou domácích i introdukovaných …
271 015 233

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav. Výzkum v oblastech mechaniky tekutin a disperzních soustav, hydrodynamiky biosféry, hydrologie, vodního hospodářství, stavebního, strojního a chemického …
388 426 801

I&AAT, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vyhledáváním zajímavých technologií pro vlastní potřebu a …
777 274 675

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Provádíme výzkum v široké oblasti jaderné fyziky, jak experimentální tak teoretické. Zabýváme se také příbuznými vědními obory. Jsou studovány vybrané problémy teoretické subjaderné fyziky a matematické fyziky. Teorie jader je zaměřena na jadernou strukturu, hyperjádra a …

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických …
220 940 158