Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

 – Naplánovat trasu
Pořádáme expedice za zatměním Slunce, nabízíme astronomické informace a pozorujeme komety, meteory či Měsíc. Nabízíme kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických …
(1)
371 722 622

Hvězdárna prof. Františka Nušla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Zaměřujeme se především na tématické přednášky pro základní i střední školy. Dále pořádáme čtyřikrát ročně Dny astronomie a tématické přednášky. Vedeme astronomický …
606 633 439

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Hornicko-geologické fakulty

 – Naplánovat trasu
Výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin. Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací bude možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů z hospodářské …
597 329 383

Univerzita Pardubice - Společná laboratoř chemie pevných látek UMCh AV ČR a UPa

 – Naplánovat trasu
Laboratoř provádí výzkumy v oblasti interakčních sloučenin, polovodivých skel a termoelektrických materiálů. Má tři výzkumné týmy, které pracují v oblastech nekrystalických materiálů, vrstevnatých polovodičů se strukturou tetradymitu a chemie negrafitových …
466 036 504


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Vedeme výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a disciplínách z lékařského a životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na universitní úrovni a vedeme diplomové a doktorské práce. Zaměřujeme se na výzkum organické syntézy, antimikrobiálních peptidů, neuroprotektiv a …
220 183 333

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou …
234 612 111

Centrum výzkumu chorob srdce a cév 2. LF - Univerzita Karlova

 – Naplánovat trasu
Centrum se zabývá experimentálním výzkumem chorob srdce a cév a pořádá odborné konference či …


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice …
296 809 111

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů. Zaměřujeme se na studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Vedeme laboratoř vývojové biologie, biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, integrity DNA, embryologie živočichů, biologie nádorů a …
315 639 532

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem složení a vývoje neživé přírody. K dispozici máme laboratoř analytických metod, environmentální geologie a geochemie, geologických procesů, paleobiologie, paleoekologie a …
224 313 520