Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Městská část Praha 8

 – Naplánovat trasu
Provoz správního …
283 101 231

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických …
220 940 158

Archiv Vítkovice, a.s.

 – Naplánovat trasu
Archív vykonává metodický dohled na vedení Ústřední všeobecné spisovny a spravuje muzejní sbírky umístěné v budově starého …
595 953 069

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou a vlastnostmi antropogenních sedimentů, fyzikálními zákonitostmi a mechanismy indukovaných procesů v horninách. Pořádáme přednášky na vysokých školách a …
596 979 111

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývojem přístrojové techniky jako základem ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních …
532 290 182


Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav. Výzkum v oblastech mechaniky tekutin a disperzních soustav, hydrodynamiky biosféry, hydrologie, vodního hospodářství, stavebního, strojního a chemického …
233 109 011


Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi směry vývoje jako je základní, experimentální a aplikovaný vývoj. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav provádějící výzkum zaměřený na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti. Zabýváme se geochemií, inženýrskou geologií, kompozitními a uhlíkovými materiály, seismotektonikou, strukturami a vlastnostmi materiálů. Organizujeme školení, besedy a odborné …
266 009 111

Státní okresní archiv Opava

 – Naplánovat trasu
Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti …
553 607 282

Orientální ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Předmětem hlavní činnosti Orientálního ústavu AV ČR je vědecký výzkum v oblasti orientalistiky. Zaměřujeme se zejména na dějiny národů Asie a Afriky, jakož i na jejich nábožensko-filozofické systémy, kulturu, jazyky a literaturu v období od starověku do …
266 053 111