FirmyVojenský ústřední archiv

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické osoby, předkládá archiválie …
973 213 311


Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou a vlastnostmi antropogenních sedimentů, fyzikálními zákonitostmi a mechanismy indukovaných procesů v horninách. Pořádáme přednášky na vysokých školách a …
596 979 111

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi směry vývoje jako je základní, experimentální a aplikovaný vývoj. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických …
220 940 158

ELI Beamlines

 – Naplánovat trasu
Provozujeme evropské výzkumné centrum. Specializujeme se na vývoj a provoz nejintenzivnějšího laserového systému na …
266 051 109

Brain Solutions Institut, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se inovativním výzkumům v různých oblastech - v marketingu, komunikaci, ve vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a v dalších oblastech. Měříme reakce mozku, změny mozkové aktivity a monitorujeme zrakové reakce, respektive vizuální pozornost cílové …
735 928 035

Státní okresní archiv Olomouc

 – Naplánovat trasu
Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti …
585 236 101

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Vědecká činnost ústavu je zaměřena především na dlouhodobé projekty vybraných problémů filozofie i některých příbuzných oborů. Spolupracujeme i se zahraničními institucemi. Pořádáme konference a …


Orientální ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Předmětem hlavní činnosti Orientálního ústavu AV ČR je vědecký výzkum v oblasti orientalistiky. Zaměřujeme se zejména na dějiny národů Asie a Afriky, jakož i na jejich nábožensko-filozofické systémy, kulturu, jazyky a literaturu v období od starověku do …
266 053 111