Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

 – Naplánovat trasu
Pořádáme expedice za zatměním Slunce, nabízíme astronomické informace a pozorujeme komety, meteory či Měsíc. Nabízíme kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických …
(1)
371 722 622

Hvězdárna prof. Františka Nušla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Zaměřujeme se především na tématické přednášky pro základní i střední školy. Dále pořádáme čtyřikrát ročně Dny astronomie a tématické přednášky. Vedeme astronomický …
606 633 439

Hvězdárna Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu, která disponuje dalekohledem s průměrem 500 mm a spektroheliskopem s přenosem obrazu na monitor. Na hvězdárně disponujeme přijímací stanicí pro geostacionární a polární meteorologické družice. Přijímáme snímky z geostacionárních družic Meteosat a z polárních družic …
572 634 690

Výzkumná stanice Uhříněves Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU

 – Naplánovat trasu
Rostlinné pokusy a jejich následná prezentace. Provoz pokusné stanice sloužící pro výzkumné i pedagogické účely. Výzkumná činnost je zaměřena na tři tématické okruhy - odrůdové předzkoušky, technologické pokusy a ekologické …

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou základní a aplikovaný výzkum v oblastech molekulární biologie, genetiky a buněčné …
224 310 234

Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Seminář zajišťuje výuku v oblasti dějin umění. Výuka se specializuje na centrum raně středověkých studií, výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy nebo umění a kulturu raného novověku na Moravě. Vydáváme časopis Semináře dějin umění. Spolupracujeme s galeriemi nebo muzei výtvarného …
549 497 051


České vysoké učení technické v Praze - Výzkumné centrum průmyslového dědictví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum se zaměřením na architektonická, stavebně technická, ekologická a ekonomická kritéria výzkumu, záchranu a nového využití technických …
224 356 250

I&AAT, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vyhledáváním zajímavých technologií pro vlastní potřebu a …
777 274 675

Botanický ústav AV ČR, úsek ekologie rostlin

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů. Zaměřujeme se na taxonomii, algologii, ekologii a fyziologie sinic a řas. Disponujeme specializovanými sbírkami k vědeckým účelům a analytickou laboratoří či vědeckou …
384 721 127

Městská část Praha 8

 – Naplánovat trasu
Provoz správního …
283 101 231