FirmyHvězdárna v Rokycanech a Plzni

 – Naplánovat trasu
Pořádáme expedice za zatměním Slunce, nabízíme astronomické informace a pozorujeme komety, meteory či Měsíc. Nabízíme kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických …
(1)
371 722 622

Hvězdárna prof. Františka Nušla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Zaměřujeme se především na tématické přednášky pro základní i střední školy. Dále pořádáme čtyřikrát ročně Dny astronomie a tématické přednášky. Vedeme astronomický …
606 633 439

Hvězdárna Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu, která disponuje dalekohledem s průměrem 500 mm a spektroheliskopem s přenosem obrazu na monitor. Na hvězdárně disponujeme přijímací stanicí pro geostacionární a polární meteorologické družice. Přijímáme snímky z geostacionárních družic Meteosat a z polárních družic …
572 634 690

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Testování vápenců a dolomitů pro odsiřování a zemědělské účely. Poskytování poradenství. Materiálové a energetické využití druhotných surovin a …
602 824 791

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Hornicko-geologické fakulty

 – Naplánovat trasu
Výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin. Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací bude možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů z hospodářské …
597 329 383

Univerzita Pardubice - Společná laboratoř chemie pevných látek UMCh AV ČR a UPa

 – Naplánovat trasu
Laboratoř provádí výzkumy v oblasti interakčních sloučenin, polovodivých skel a termoelektrických materiálů. Má tři výzkumné týmy, které pracují v oblastech nekrystalických materiálů, vrstevnatých polovodičů se strukturou tetradymitu a chemie negrafitových …
466 036 504


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Vedeme výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a disciplínách z lékařského a životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na universitní úrovni a vedeme diplomové a doktorské práce. Zaměřujeme se na výzkum organické syntézy, antimikrobiálních peptidů, neuroprotektiv a …
220 183 333

Mendelova univerzita v Brně - Výzkumné centrum Provozně ekonomické fakulty

 – Naplánovat trasu
Centrum plánuje vědecko-výzkumné záměry jednotlivých autorů i pracovních skupin, vyhledává projekty a koordinuje výzkumné …
545 132 604

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou …
543 211 868

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu při Divadelní fakultě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kabinet zabývající se výzkumem divadla a dramatu v teorii divadelní tvorby. Zaměřujeme se na dokumentaci a analýzu tvorby brněnských studiových divadel, problematiku performativity, analýzy inscenace v teoretické rovině či jevištního …
542 591 304