Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina Volyně

Poskytování ubytování, výchovy a vzdělávání všem dětem, které z rozhodnutí soudu musí být umístěny mimo vlastní rodinu. Pro děti jsou pořádány kulturní, společenské i sportovní akce, divadla a …

Dětský domov Radenín

Nestátní dětský domov zřízený pro výchovu dětí s nařízenou ústavní a ochrannou …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům. Pro děti zajišťujeme, ubytování, stravování, mimoškolní a prázdninové pobyty, lékařskou péči a kontakt s …

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Kapacita je 72 dětí, bydlíme ve 3 budovách. Výchova dětí v našem dětském domově je zaměřena hlavně na přípravu pro samostatný život a na vstup do reálného světa …

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Písek

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání dětem s nařízenou ústavní výchovou. Kapacita je 48 dětí. K dispozici je 6 bytů. Děti jsou přijímány od 3 do 18 …

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Homole

Provozujeme dětský domov zajišťující výchovu dětí. Zařízení zahrnuje výuku v základní škole. Výuka probíhá ve třech třídách, mimoškolní činnost ve třech výchovných skupinách rodinného typu. Pro mimoškolní činnosti slouží posilovna a počítačová učebna. Součástí zařízení je také školní …

Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí

Provozujeme dětský domov rodinného typu poskytujícího náhradní domov dětem a mládeži. Poskytujeme výchovné poradenství. Zúčastňujeme se pravidelně výtvarných soutěží a dramatických …

Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům od tří do osmnácti let. Pořádání různých akcí a výletů. V současné době má domov kapacitu 32 dětí. Součástí domova je také školní …

Dětský domov, ZŠ a Školní jídelna Žíchovec

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem i sirotkům. Návštěva kin, divadel a sportovních utkání v rámci motivace dětí. Konání drakiády, Mikuláše a dalších tradičních …

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Nabídka služeb komplexní péče o děti do 5 let. Možnost azylového pobytu matky s dítětem. Poskytuje výchovnou, psychologickou, pedagogickou, preventivní a terapeutickou pomoc psychologa a aktivizační péči dle věku a potřeb …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Sedlec-Prčice

Dětský domov s kapacitou 56 dětí zajišťuje výchovu opuštěným dětem a sirotkům od 6 do 15 let. K dispozici je fotbalové, basketbalové a tenisové hřiště. Zabezpečujeme základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů. Poskytujeme přípravu pro samostatný život mimo institucionální …

ZŠ, Dětský domov, Přípravný stupeň ZŠ speciální a Školní jídelna Sedlec-Prčice

Náš dětský domov je zařízení, které v poslání poskytuje zázemí dětem, kterým se hluboce rozpadla vlastní rodina, rodiče zemřeli nebo se děti dostaly do bezvýchodné situace. Jeho úkolem je také přechodně zabezpečit prostředí, než se následně vyřeší trvalý přechod zpět do vlastní či pěstounské …

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice

Provozujeme dětský domov s kapacitou 40 dětí. V areálu domova je také školní …

Dětský domov, Kašperské Hory

Provozujeme dětský domov. Zajišťujeme výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Účastníme se projektu Krok do života 1. Cílem projektu je pomoc lidem odcházejícím z dětských domovů, umožnit jim po odchodu z dětského domova dobře se zapojit do společnosti a prosadit se na trhu …