Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov Boskovice

Zajišťování výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme plno volnočasových a vzdělávacích aktivity …

Dětský domov Strážnice

Zajišťování ústavní výchovy dětí a …

Dětský domov Hodonín

Provoz dětského domova rodinného typu pro děti od 3 do 18 let, jež zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině nebo v jiné formě náhradní rodinné péče. Kapacita zařízení je 24 …

Dětské centrum Kyjov

Poskytujeme zdravotní služby dětem ve věku do 3 let, výjimečně starším, a to ohroženým či postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat. Nabízíme diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči. Organizujeme pobyty rodičů s dětmi pro zaškolení v péči o …

Dětský domov, Tišnov

Poskytujeme všestrannou péči dětem, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Kapacita domova je stanovena na 32 dětí. Zaměřujeme se na věkové rozmezí 7 - 21 let. Zajišťujeme finanční gramotnost, schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska a volnočasové …

Dětský domov Vranov

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání dětem od 6 do 18 …

Dětský domov Znojmo

Poskytování ústavní výchovy a péče o děti a dospívající, jejichž rodiny jsou soudem shledány po stránce sociální jako nezpůsobilé k poskytnutí řádné výchovné péče o své děti. Zajišťujeme optimální vzdělání, materiální zabezpečení a standardní kulturní, sportovní i zájmové …

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská

Nabízíme služby dětského domova s kapacitou 24 míst. Zaměřujeme se na celkový rozvoj osobnosti a organizujeme zájmové …

Dětský domov Hodonín u Kunštátu

Zajištění ústavní péče pro děti, u kterých byla zanedbána výchova, výživa nebo bylo zjištěno fyzické či psychické týraní. Kapacita domova je 24 dětí a jsou rozděleny do tří rodinných skupin. V objektu dětského domova naleznete velkou zahradou s tenisovým kurtem a dětským …

Chovánek-dětské centrum rodinného typu

Celková kapacita dětského centra je 60 dětí v dětském centru (0 – 3 roky) a 22 dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (0 – 18 let). Poskytování všestranné péče dětem, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Zajišťujeme pěstounskou péči i …

Středisko výchoné péče Moravský Krumlov - Šance

Provozujeme středisko výchovné péče. Pomáháme dětem a mládeži s poruchami chování zvládnout problémy ve škole i v …

Dětský domov Vřesovice

Dětský domov zajišťuje nezletilým na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. Děti mohou využívat hernu, společenský sál, počítačovou učebnu, kuchyňku, dílnu, výtvarný ateliér či koupelový bazén. K dispozici je také zahrada s venkovním …

Dětský domov, Ivančice

Provozujeme dětský domov pro děti od 3 let. Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním či sluchovým postižením, vadami řeči i poruchami autistického spektra. Zajišťujeme logopedickou péči a rozvoj prostřednictvím alternativní komunikace. K dispozici máme rozlehlou zahradu či …

Dětský domov Dagmar, Brno

Zajišťujeme ústavní výchovu, ochrannou výchovu a předběžné opatření o náhradní výchovnou péči nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu. Zaměřujeme se na individuální přístup k potřebám …