Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Dětský domov pro opuštěné děti a sirotky ve věku od 3 do 26 let. K dispozici je keramická dílna, rybářský, vodácký, fotografický, včelařský, cyklistický a hudební kroužek a …

Dětský domov a školní jídelna Nechanice

Nabídka služeb dětského domova rodinného typu zajišťujícího náhradní rodinnou péči. Kapacita je 48 dětí v šesti rodinných …

Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům od 3 do 18 let věku. Celková kapacita je 24 dětí. Zajišťujeme hmotnou, výchovnou a sociální péči dětem a mládeži, všem, kdo ze závažných důvodů nemůžou být vychováváni ve vlastní …

Dětský domov Dolní Lánov

Provozujeme dětský domov zajišťující výchovu a vzdělání opuštěným dětem či sirotkům. Zajišťujeme ubytování ve 4 rodinných skupinách. Pořádáme exkurze a výlety. Zajišťujeme volnočasové a sportovní aktivity pro …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Vrchlabí

Jsme školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a to do ukončení povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Zařízení je koedukované, s kapacitou 32 …

Dětský domov, Potštejn

Provoz dětského domova. Poskytování péče dětem s nařízenou ústavní výchovou. Zajišťování výchovného prostředí a bezpečného zázemí. Pořádání kulturních a sportovních akcí pro …

Dětský domov Holice

Dětský domov pro děti od tří let. Našim cílem je nejen dětem co nejvíce zpestřit jejich volný čas, ale také rozvíjet a podporovat jejich zájmy a vlohy k určitým činnostem a nabízet jim získání nových …

Dětský domov Pardubice

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům. Žijeme nejen sportem, ale i kulturou. Cílevědomou soustavnou pedagogickou prací usilujeme o potlačení negativních dopadů ústavní …

Dětský domov Semily

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme soutěže, hry a další společenský a kulturní …

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s.

Provoz dětského domova rodinného typu a zajištění náhradní rodinné péče dětem, které jsou svěřeny dočasně nebo trvale do ústavní péče. Děti jsou běžně zapojovány do všech činností v domě - podílejí se na přípravě jídla, pracují na zahradě, chodí na úřady a vyřizují si běžné …

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Chrudim, Čáslavská

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování. Provozujeme středisko výchovné péče. Zajišťujeme celodenní …

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit. Provozujeme kroužek angličtiny, divadla, fotbalu, hudby, chovatelství, keramiky, kreativity, tance, šití i …

Dětský domov Jablonec nad Nisou

Provoz školského zařízení pro výkon ústavní …

Dětské centrum Kolín

Zajištění sociální a zdravotní péče pro děti od narození do 3 let věku. Dětem je poskytována komplexní interdisciplinární péče, zejména zdravotní péče diagnostická, léčebná, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelská, paliativní a …