Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov a Školní jídelna Praha 9 - Dolní Počernice

Dětský domov, který má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin, pomoci jim zažít příjemnější dětství a připravit je co nejlépe do samostatného života. Zajištění bydlení pro děti v systému rodinných …

Dětský domov a Školní jídelna Praha-Klánovice

Dětský domov rodinného typu pro děti ve věku od 3 do 18 let. Provoz zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a …

A-B help s.r.o.

Zprostředkováváme kontakt mezi dětskými domovy a světem firem. Naše společnost odkoupí od automobilky vůz, který je zaplacen reklamou umístěnou na voze. Firmy si mohou pronajmout prostor na autě, kterým pomohou realizovat nákup vozu pro dětský …

Dětský domov Charlotty Masarykové

Provoz dětského domova pro děti od 1 do 3 let, ojediněle do 6 let, s kapacitou 40 míst. Poskytujeme zdravotní služby a zaopatření dětem, které nemohou přechodně či dlouhodobě vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí. Nabízíme komplexní péči o …

Radost - dětský domov, o.p.s.

Provozujeme dětský domov rodinného typu. Zaměřujeme se na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, individuální konzultace s klíčovým vychovatelem a …

Dětské centrum Strančice

Poskytujeme zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem. Nabízíme úlevový pobyt pro děti s těžkým zdravotním postižením formou denního, týdenní a celoročního stacionáře a diagnostický pobyt pro dítě s poruchou vývoje metodou pozorováním ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou …

Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Dobřichovice

Provozujeme diagnosticko-výchovné zařízení s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let. Nabízíme psychoterapie, tvoření keramiky, sportovní terapie, práce na počítači a dramatickou výchovu. Umožňujeme také sledování televize a …

Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou

Zajišťování ubytování pro děti a klienty žijící zde převážně z důvodu nedostačující péče ze strany jejich rodičů. Kapacita domova je 22 …

Dětský domov Unhošť

Provoz zařízení pro děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít v biologické rodině. Pořádání různých sportovních akcí a …

Dětský domov a Školní jídelna Pyšely

Provozujeme dětský domov rodinného typu s kapacitou 48 míst, který nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Sídlíme v areálu zámku, ke kterému patří hřiště, zelinářská zahrada a sad. Pořádáme různé akce dle projektu …

Dětské centrum Kladno

Provozujeme dětský domov pro 48 dětí do 3 let …

Dětský domov a školní jídelna Benešov

Dětský domov s kapacitou 32 dětí zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům včetně stravování, pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit, zajišťuje ozdravné a rekreační …

Dětský domov se školou Slaný

Provozujeme dětský domov se školou s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let. Nabízíme psychoterapie, tvoření keramiky, sportovní terapie, práce na počítači a dramatickou výchovu. Umožňujeme také sledování televize, psaní dopisů a …

Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce

Provozujeme dětský domov rodinného typu. Zaměřujeme se na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, individuální konzultace s klíčovým vychovatelem a …