Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce

Provozujeme dětský domov rodinného typu. Zaměřujeme se na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, individuální konzultace s klíčovým vychovatelem a …

Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou

Provozujeme dětský domov s kapacitou 32 dětí. Pořádáme společenské a kulturní akce. Děti jsou ve 4 koedukovaných rodinných skupinách ve věku od kojenců po zletilé, kteří dokončují vzdělání a jsou zde na základě smlouvy s ústavem na dobrovolném …

Dětský domov Pepa, Příbram - Lazec, o.p.s.

Provozujeme dětský domov, který je umístěn ve zrekonstruovaném areálu bývalého statku s velkou zahradou. V domově žije maximálně 12 dětí. O děti se stará tým sedmi denních a nočních …

Dětský domov a školní jídelna Benešov

Dětský domov s kapacitou 32 dětí zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům včetně stravování, pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit, zajišťuje ozdravné a rekreační …

Dětské centrum Strančice

Poskytujeme zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem. Nabízíme úlevový pobyt pro děti s těžkým zdravotním postižením formou denního, týdenní a celoročního stacionáře a diagnostický pobyt pro dítě s poruchou vývoje metodou pozorováním ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou …

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí

Provoz dětského domova rodinného typu. Nabídka zájmových kroužků. Pořádání soutěží a společenských akcí. Zařízení spolupracuje úzce a operativně se sociálními pracovníky a kurátory dětí z místa jejich trvalého …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Sedlec-Prčice

Dětský domov s kapacitou 56 dětí zajišťuje výchovu opuštěným dětem a sirotkům od 6 do 15 let. K dispozici je fotbalové, basketbalové a tenisové hřiště. Zabezpečujeme základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů. Poskytujeme přípravu pro samostatný život mimo institucionální …

Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Dobřichovice

Provozujeme diagnosticko-výchovné zařízení s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let. Nabízíme psychoterapie, tvoření keramiky, sportovní terapie, práce na počítači a dramatickou výchovu. Umožňujeme také sledování televize a …

Dětský domov Husita, o.p.s.

Péče o výchovu i vzdělání dětí a mládeže. Provoz nestátního církevního dětského domova pro 16 dětí. Pořádáme kulturní, sportovní a turistické …

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit. Provozujeme kroužek angličtiny, divadla, fotbalu, hudby, chovatelství, keramiky, kreativity, tance, šití i …

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice

Provozujeme dětský domov s kapacitou 40 dětí. V areálu domova je také školní …

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

Zajišťujeme výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme koncerty, festivaly a tábory pro …

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Poskytování přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou. Ochrana dětí a jejich soukromí. Pořádání výletů do Krkonoš na horskou …

Dětský domov a Školní jídelna Krnsko

Ve školském zařízení je dětem s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní péči. Kapacita domova je 48 …