Firmy

Dětský domov Hora Sv. Kateřiny

Dětský domov zřízený Radou Ústeckého kraje pro výchovu 32 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Skladba dětí je heterogenní od 3 do 26 let. Domov se nachází v pohraničí Krušných hor. Děti zde mají k dispozici modelářskou a keramickou dílnu či IT …

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem

Poskytování ústavní péče dětem bez rodiny. Dětský domov je školským koedukovaným zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let. Rodinné skupiny jsou zde organizovány po 10 dětech. Celková kapacita je 50 dětí. Pořádání karnevalů, soutěží, zájmových …

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov

Provoz dětského domova a ústavu sociální péče s jídelnou. Kapacita dětského domu je 34 dětí. Součástí areálu dětského domova je část parku, sad a zahrada. Dále je zde herna pro malé děti, počítačová pracovna s připojením na internet a knihovna. V hlavní budově je kuchyň, sklady a návštěvní …

Dětský domov Chomutov

Provozujeme dětský domov pro 60 dětí, které jsou umístěny v šesti rodinných skupinách. Zajišťujeme dětem pravidelné stravování a literární, divadelní či keramické kroužky, relaxační techniky, šití a sportovní, společenské i kulturní …

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice

Dětský domov pro 64 dětí, které žijí v 8 bytových jednotkách. V každém bytě je obývací pokoj, 3 až 4 ložnice, kuchyňka či sociální zařízení. Děti využívají tělocvičnu, bazén, hřiště i park. O děti pečuje 15 tet, 1 strýc a 6 pracovnic sociální …

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

Zajištění péče, výchovy a sociálního prostředí ohroženým …

Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem

Zajištění výkonu ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let.Zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině, nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče. Kapacita zařízení je 48 …

Dětský domov se školou, ZŠ a středisko výchovné péče Jiříkov

Provozujeme dětský domov. Disponujeme počítačovou učebnou, posilovnou, tanečním a společenským sálem či hudební místností. Pro děti nabízíme kroužky hudební, taneční, výtvarné, keramické, počítačové, sportovní, vaření, ručních prací, kopané, posilování, náboženství, cyklistiky a …

Dětský domov, ZŠ a střední škola Duchcov

Poskytování péče o děti s nařízenou ústavní výchovou. Zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči. K dispozici jsou zájmové kroužky. Zúčastňujeme se různých akcí a …


Dětský domov, Vysoká Pec

Provoz dětského domova pro předškolní děti. Děti jsou na pokojích po dvou, upřednostňují se sourozenecké vazby, umísťují se na pokoje děti přiměřeného věku a vzrůstu. Domov je ve dvojdomku se dvěmi byty po osmi dětech. Každý byt má k dispozici kuchyň a obývací …

Dětský domov Země dětí a Školní jídelna Česká Kamenice

Provozujeme dětský domov rodinného typu s kapacitou pro 40 dětí. Je určen opuštěným dětem a sirotkům ve věku od 3 do 26 let. K dispozici máme i školní jídelnu pro 50 strávníků. Zaměřujeme se na poskytování výchovné, hmotné a sociální péče dětem, které nemohou být vychovávána ve vlastní …

Dětský domov, ZŠ a střední škola Duchcov

Poskytování péče o děti s nařízenou ústavní výchovou. Zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči. K dispozici jsou zájmové kroužky. Zúčastňujeme se různých akcí a …

Dětský domov Žatec

Provozování dětského domova. Poskytujeme výchovu, vzdělání, náklonnost a trénink praktických dovedností pro každodenní realitu samostatného …