Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a dětský domov Liberec

Provozujeme dětský domov při diagnostickém ústavu. Zaměřujeme se na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, individuální konzultace s vychovateli a …

Dětský domov Jablonec nad Nisou

Provoz školského zařízení pro výkon ústavní …

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Provozujeme dětský domov s celkovou kapacitou 48 dětí. Poskytujeme výchovnou a sociální péči dětem bez rodiny do maximálního věku 26 let. Snažíme se děti naučit soběstačnosti, aby uživily sebe i své budoucí rodiny. Do dětského domova jsou umisťovány děti na základě rozhodnutí …

Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Provozování kojeneckého ústavu a dětského domova. Poskytujeme ochranu a pomoc dětem do 12ti let, které se ocitly bez jakékoliv péče a pro děti do 3 let, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Nabízíme poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně …

Dětský domov Pardubice

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům. Žijeme nejen sportem, ale i kulturou. Cílevědomou soustavnou pedagogickou prací usilujeme o potlačení negativních dopadů ústavní …

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice,

Dětský domov rodinného typu, který zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením. Poskytuje komplexní služby nezletilým těhotným dívkám a maminkám s dětmi. Nabídka sportovních a výtvarných …

Dětský domov Strážnice

Zajišťování ústavní výchovy dětí a …

Dětský domov Charlotty Masarykové

Provoz dětského domova pro děti od 1 do 3 let, ojediněle do 6 let, s kapacitou 40 míst. Poskytujeme zdravotní služby a zaopatření dětem, které nemohou přechodně či dlouhodobě vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí. Nabízíme komplexní péči o …

Dětský domov a Školní jídelna Přerov

Provozujeme dětský domov rodinného typu s kapacitou pro 24 dětí. Je určen opuštěným dětem a sirotkům ve věku od 3 do 18 let. K dispozici máme i školní jídelnu pro 40 strávníků. Zaměřujeme se na poskytování výchovné, hmotné a sociální péče dětem, které nemohou být vychovávána ve vlastní …

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí

Provoz dětského domova rodinného typu. Nabídka zájmových kroužků. Pořádání soutěží a společenských akcí. Zařízení spolupracuje úzce a operativně se sociálními pracovníky a kurátory dětí z místa jejich trvalého …

Dětský domov Holice

Dětský domov pro děti od tří let. Našim cílem je nejen dětem co nejvíce zpestřit jejich volný čas, ale také rozvíjet a podporovat jejich zájmy a vlohy k určitým činnostem a nabízet jim získání nových …

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem

Poskytování ústavní péče dětem bez rodiny. Dětský domov je školským koedukovaným zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let. Rodinné skupiny jsou zde organizovány po 10 dětech. Celková kapacita je 50 dětí. Pořádání karnevalů, soutěží, zájmových …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Vrchlabí

Jsme školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a to do ukončení povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Zařízení je koedukované, s kapacitou 32 …

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Nabídka služeb komplexní péče o děti do 5 let. Možnost azylového pobytu matky s dítětem. Poskytuje výchovnou, psychologickou, pedagogickou, preventivní a terapeutickou pomoc psychologa a aktivizační péči dle věku a potřeb …