Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina Volyně

Poskytování ubytování, výchovy a vzdělávání všem dětem, které z rozhodnutí soudu musí být umístěny mimo vlastní rodinu. Pro děti jsou pořádány kulturní, společenské i sportovní akce, divadla a …

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Chrudim, Čáslavská

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování. Provozujeme středisko výchovné péče. Zajišťujeme celodenní …

Dětský domov Charlotty Masarykové

Provoz dětského domova pro děti od 1 do 3 let, ojediněle do 6 let, s kapacitou 40 míst. Poskytujeme zdravotní služby a zaopatření dětem, které nemohou přechodně či dlouhodobě vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí. Nabízíme komplexní péči o …

Dětský domov Valašské Meziříčí

V našem dětském domově vyrůstají děti, které jsou soudně odebrány z rodin, jelikož je vlastní rodiče zanedbávají, často je fyzicky i psychicky týrají. V našem domově najde zázemí až 24 dětí ve věku od 3 let a mohou u nás být až do ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 26 …

Dětský domov SRDCE a školní jídelna Karviná - Fryštát

Poskytujeme sociální služby dětem, mladistvým a rodinám v nesnázích. Zaměřujeme se na výchovu, sociální zázemí, primární a sekundární prevenci, okamžitou pomoc rodinám v nesnázích, speciální poradenství, zdravotní péči pro děti a další. K dispozici je kuchyň a bezdrátové připojení k …

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Provozujeme dětský domov s celkovou kapacitou 48 dětí. Poskytujeme výchovnou a sociální péči dětem bez rodiny do maximálního věku 26 let. Snažíme se děti naučit soběstačnosti, aby uživily sebe i své budoucí rodiny. Do dětského domova jsou umisťovány děti na základě rozhodnutí …

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem

Poskytování ústavní péče dětem bez rodiny. Dětský domov je školským koedukovaným zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let. Rodinné skupiny jsou zde organizovány po 10 dětech. Celková kapacita je 50 dětí. Pořádání karnevalů, soutěží, zájmových …

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice,

Dětský domov rodinného typu, který zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením. Poskytuje komplexní služby nezletilým těhotným dívkám a maminkám s dětmi. Nabídka sportovních a výtvarných …

Dětský domov Domino, Plzeň - Vojanova

Provozujeme dětský domov pro 56 dětí s jídelnou. Zajišťujeme péči, výchovu a volnočasové aktivity opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme výlety a různé kurzy. Dospělí studenti se s pomocí vychovatelek učí samostatnému životu, setkávají se s řešením drobných problémů, účastní se diskusí o …

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

Zajištění péče, výchovy a sociálního prostředí ohroženým …

Dětský domov Senožaty

Poskytujeme sociální péči dětem bez domova a sirotkům. Organizujeme pobyty zaměřené na cyklistiku, lyžování a …

Dětský domov a Školní jídelna Radkov

Dětský domov je zaměřený na děti s nařízenou ústavní …

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí

Provoz dětského domova rodinného typu. Nabídka zájmových kroužků. Pořádání soutěží a společenských akcí. Zařízení spolupracuje úzce a operativně se sociálními pracovníky a kurátory dětí z místa jejich trvalého …

Dětský domov a Školní jídelna Přerov

Provozujeme dětský domov rodinného typu s kapacitou pro 24 dětí. Je určen opuštěným dětem a sirotkům ve věku od 3 do 18 let. K dispozici máme i školní jídelnu pro 40 strávníků. Zaměřujeme se na poskytování výchovné, hmotné a sociální péče dětem, které nemohou být vychovávána ve vlastní …