Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417

Zajišťujeme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme zájmové kroužky tance, sportu, rybářství, hry na hudební nástroje, včelařství, cizích jazyků, potápění a další. Organizujeme pobytové letní tábory i akce pro veřejnost. Provozujeme dětské dopravní hřiště a fitness …

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou

Organizování kroužků, kurzů, táborů a zájmových akcí pro děti i mládež. Nabídka jógy pro děti, kreslení, přípravy na mažoretky, gymnastiky, míčových her, kurzů patchwork i modelářství, šach, vaření a anglického i německého …

Dům dětí a mládeže Blatná

Pořádáme zájmové kroužky a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Dále nabízíme různé kurzy, soutěže, výlety, besedy, vzdělávací akce, soustředění kroužků a letní …

Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Dům dětí a mládeže nabízí aktivity v oblasti trávení volného času, kroužky, kurzy pro děti i dospělé, soutěže MŠMT, výukové programy, víkendové akce, dopravní hřiště, sportovní vyžití, letní táborovou činnost a další …

Dům dětí a mládeže Prachatice

Nabídka zájmových vzdělávacích kroužků pro děti i dospělé z oblasti hudby, jazyků, přírodovědy, tvorby, výtvarné výchovy, sportu, tance, techniky či …

Dům dětí a mládeže, Tábor

Provozujeme dům děti a mládeže. Pořádáme akce či letní tábory pro děti. Organizujeme zájmové kroužky včetně aerobiku, anglického jazyka, biliardu, drátkování a šperkařství, floorballu, grafiky i keramiky. K dispozici je tvůrčí dílna, loutkové divadlo či …

Dům dětí a mládeže, Písek

Podporujeme zájmové vzdělávání dětí a mládeže v oblasti umění, tance, přírody, sportu, počítačů i divadla. Organizujeme letní tábory. Vedeme počítačové a modelářské kroužky, kroužky atletiky, florbalu, šachů, jógy, juda, mažoretek či gymnastiky. Nabízíme také jazykový kurz …

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice

Organizování volnočasových aktivit a zájmových kroužků pro děti a mládež. Provozujeme nízkoprahový klub Bosko a součástí je klub Oráč a Velká …

Próza a poezie o. s.

Sdružení zabývající se volným časem dětí, mládeže a dospělých. Nabídka vzdělávacích a zájmových …

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec

Pořádáme sportovní a společenské akce a vedeme kroužky pro děti a mládež. Nabízíme letní tématické a sportovní tábory. Vedeme přírodovědné kroužky, kroužky astronomie, sportovní a turistické kroužky, výtvarné, hudební, divadelní a taneční kroužky. Nabízíme kurzy …

Dům dětí a mládeže České Budějovice

Jsme organizací zajišťující smysluplné volnočasové aktivity dětí a mládeže. Hlavním cílem veškeré činnosti je působit preventivně v rámci široké problematiky vzniku a výskytu sociálně patologických jevů v naší …


Letohrátky s batolátky

Letohrátky s batolátky jsou jedinečný kurz pro děti od 1 do 3 let. Během 10 lekcí se děti podle svého tempa naučí spoustu nových věcí a získají kamarády. Nabízíme pečlivě připravený program, zábavnou výuku, pomůcky a hry i na doma. Letohrátky vedou spolehlivé lektorky. Můžete vidět lekci …

Dětské centrum U Sovičky Soničky

Provozujeme dětské centrum se zaměřením na volnočasové aktivity pro děti a rodiče. Nabízíme pohybové, výtvarné i hudební kroužky. Každý rok organizujeme letní a zimní pobyty. Zaměřujeme se na kurzy anglického a německého …