Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Jemnice - Dům dětí a mládeže

Zajišťujeme zájmové, sportovní a umělecké kroužky pro děti a mládež. Pořádáme letní tábory. Vedeme kroužky florbalu, volejbalu, aerobiku, zumby, košíkové a mažoretek. V nabídce máme také kroužky šermu, keramiky, vaření, zpěvu, divadelní či hasičský kroužek. Vyučujeme angličtinu pro …

Dům dětí a mládeže Telč

Pořádání kroužků, soutěží, táborů, výletů a kulturních akcí pro děti a …

Dům dětí a mládeže Polná

Nabídka zájmových činností pro děti v uměleckých, technických, přírodovědných a sportovních odvětvích. Pořádání letních táborů. Nabídka …

MC Lístek

Zajišťujeme zájmové kroužky a letní tábory pro děti a …

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř

Organizování zájmových kroužků, kurzů a letních táborů pro děti a …

Trdlohrátky

Pořádáme hravý program pro nejmladší děti a jejich rodiče. Jde o propracovaný program, plný prožitků, informací a inspirací pro komunikaci i rozvoj. Vše tématicky laděné s důrazem na české tradice, pohádky a lidové …

Active - středisko volného času

Provozujeme středisko volného času se zaměřením volnočasové aktivity pro děti. Pořádáme zájmové kroužky, letní i zimní tábory, soustředění a akce. Zajišťujeme také zahraniční zájezdy a vzdělávací …

Dům dětí a mládeže Třešť

Provozujeme dům děti a mládeže. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tábory, brigádnické práce a vedeme časopis …

Dům dětí a mládeže Pelhřimov

Pořádání kroužků, táborů, soutěží, zájezdů a akcí pro děti a mládež. Nabízíme taneční, dramaticko-výchovné, hudební, odborné, výtvarné a vzdělávací …

Dům dětí a mládeže Třebíč

Provozujeme dům dětí a mládeže s nabídkou zájmových kroužků. Organizujeme také letní tábory, karnevaly, zábavná odpoledne a soutěže. V nabídce máme kroužky angličtiny, deskových her, astronomie, logopedie, plavání, biatlonu, bowlingu, dramatický a turistický kroužek a mnoho …

Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí

Provozujeme dům dětí a mládeže. Zabýváme se zájmovým vzděláváním dětí, mládeže i dospělých. Plníme funkci výchovnou, vzdělávací, kulturně osvětovou a metodickou. Pořádáme letní a příměstské tábory. Nabízíme jazykovědné, sportovní, společensko-estetické i technicky zaměřené …

Středisko volného času Ledeč nad Sázavou

Provoz střediska volného času pro děti, mládež i dospělé zájemce. Pořádání táborů, kroužků, nepravidelných aktivit a víkendových …

Dům dětí a mládeže Jihlava

Zabýváme se organizováním zájmových kroužků pro děti a mládež. Nabízíme volnočasové aktivity v oblasti sportu, techniky, přírody, hudby, zpěvu, tance a vzdělání. Pořádáme sportovní utkání, přehlídky hudebních, pěveckých a tanečních útvarů či rukodělné soutěže. Zajišťujeme letní i příměstské …

Středisko volného času Humpolec

Specializujeme se na zájmové aktivity, vedení kroužků, organizování příměstských táborů, víkendové akce i nejrůznějšími tvořivé …