Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko volného času Hodonín

Nabízíme využití volného času dětí předškolního a školního věku, mládeže, rodin s dětmi i dospělých v zájmových kroužcích, klubech a …

DDM Šuplík

Provozujeme dům dětí a mládeže. Organizujeme zájmové i sportovní kroužky, kurzy a letní tábory pro děti a mládež. Vedeme kroužek basketbalu, florbalu, tance, fotbálku, keramicky, kick-boxu i jógy. Dále nabízíme kroužek hry na kytaru, kreativního tvoření, modelingu, vaření, stolního tenisu a …

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec

Pořádáme sportovní a společenské akce a vedeme kroužky pro děti a mládež. Nabízíme letní tématické a sportovní tábory. Vedeme přírodovědné kroužky, kroužky astronomie, sportovní a turistické kroužky, výtvarné, hudební, divadelní a taneční kroužky. Nabízíme kurzy …

Městský dům dětí a mládeže Vlašim

Nabídka zájmových kroužků, pořádání táborů a akcí pro děti a …

Dům dětí a mládeže Sluníčko, Duchcov

Pořádáme zájmové kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, výukové programy, školy v přírodě a další vzdělávací programy pro …

Maják - středisko volného času Vyškov

Pořádání sportovních a zábavných akcí pro děti i mládež. Organizace letních pobytových táborů a příměstských …

Dům dětí a mládeže, Mělník

Dům dětí a mládeže nabízí různé zájmové kroužky a volnočasové aktivity. K dispozici je horolezecká stěna. Pořádání letních a příměstských táborů, seminářů, výletů, návštěv divadel, výukových programů i akcí pro širokou veřejnost. V nabídce jsou kroužky flétny, kopané, házené, keramiky, jógy a …

Dům dětí a mládeže Jižní Město

Provozujeme středisko zájmového vzdělávání. Organizujeme kurzy, tábory a akce pro děti, mládež i dospělé. Naleznete zde výtvarnou dílnu, sál pohybové výchovy a tance, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, hernu stolního tenisu, programový sál či tři …

Dům dětí a mládeže, Rychnov nad Kněžnou

Provozujeme dům dětí a mládeže s nabídkou volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Organizujeme jazykové, výtvarné, taneční, hudební i sportovní kroužky. V nabídce máme kroužek anglického jazyka, keramiky, břišních tanců, kondičního badmintonu, orientačního běhu a mnohé …

Dům dětí a mládeže Litovel

Organizování zájmových kroužků pro děti a mládež. Pravidelné i příležitostné zájmové vzdělávání, pořádání táborů, výuky hry na kytaru, výuky anglického jazyka a pohádkových divadel. Každoročně otevíráme asi 50 zájmových útvarů s cca 600 účastníky. K dispozici hřiště pro in-line a …

Dům dětí a mládeže, Třinec

Nabízíme volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež. Pořádáme letní příměstské i zahraniční tábory. Nabízíme k pronájmu hřiště či chatu. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, tance, šachů či zumby. V nabídce máme také umělecké a výtvarné kroužky či přírodovědné …

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou

Nabídka zájmových kroužků jako jsou divadelní, jazykové, taneční, sportovní, přírodovědné, technické, výtvarné a další. Pořádání táborů a akcí pro děti a …

Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417

Zajišťujeme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme zájmové kroužky tance, sportu, rybářství, hry na hudební nástroje, včelařství, cizích jazyků, potápění a další. Organizujeme pobytové letní tábory i akce pro veřejnost. Provozujeme dětské dopravní hřiště a fitness …