Firmy

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnické a informační služby. Poskytujeme možnost zapůjčení tabletů a čteček e-knih. Nabízíme samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů pomocí …

Knihovna Katolické teologické fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme knihovnické a informační služby katolické knihovny pro studenty a zaměstnance fakulty i širokou …

České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna ČVUT

Provozujeme fakultní knihovnu s nabídkou odborné …

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Nabídka informačních a knihovnických …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Fakulty bezpečnostního inženýrství

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Ústřední knihovna Slezské univerzity

Nabídka knihovnických a informačních …

Knihovna Právnické fakulty - Univerzita Karlova

Poskytujeme knihovnicko-informační služby učitelům, studentům a veřejnosti. Zajišťujeme reprografické, rešeršní, elektronické či poradenské služby. Nabízíme služby pro zrakově postižené. K dispozici je přístup k internetu a …

Středisko vědeckých informací Lékařské fakulty v Plzni - Univerzita Karlova

Knihovna je odborné lékařské knihovnické pracoviště a zajišťuje knihovnické a informační služby pro fakultu. Poskytuje meziknihovní výpůjční službu či reprografické a rešeršní …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni poskytuje služby pro studenty, zaměstnance ZČU v Plzni a veřejnost, prostřednictvím těchto odborných knihoven: Knihovna Bory, Pedagogická knihovna, Filozofická a právnická knihovna, Knihovna zdravotnických studií a Ekonomická knihovna v …

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, textil, architekturu, umění a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Fakulty stavební

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Knihovna slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance fakulty. Poskytujeme konzultační, rešeršní či kopírovací …

Knihovnické informační centrum Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Poskytujeme knihovnické a informační služby především studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z VUT, jiných vysokých škol i odborné veřejnosti. Knihovní fond je tematicky zaměřen na technické obory, zejména stavebnictví, přírodní vědy, ekonomii a výpočetní …