Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Ústřední knihovna Slezské univerzity

Nabídka knihovnických a informačních …

Středisko vědeckých informací - Knihovna Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Středisko působí jako vysokoškolská knihovna s přístupem ke knihovnímu fondu a s integrovanými elektronickými a multimediálními zdroji …

Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme služby geografické knihovny pro studenty i širokou veřejnost. Poskytujeme možnost zapůjčení elektronických čteček. K dispozici je skener, kopírka a tiskárna. Zajišťujeme pořádání výstav a vypracování …

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnické a informační služby. Poskytujeme možnost zapůjčení tabletů a čteček e-knih. Nabízíme samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů pomocí …

Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Poskytujeme možnost kopírování textů či kroužkové vazby. Zajišťujeme metodickou pomoc při psaní závěrečných prací a konzultace při vyhledávání v informačních databázích. Možnost přístupu na internet včetně připojení přes …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Fakulty stavební

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Vědecká knihovna UJEP

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je k dispozici pro studenty a zaměstnance UJEP, ale i pro zájemce z řad …

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna zajišťuje základní informační a knihovnické služby pro potřeby pracovníků a studentů fakulty. Poskytuje kopírovací služby a meziknihovní výpůjční služby či možnost připojení k …

Ústřední knihovna Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

České vysoké učení technické v Praze - Knihovna Fakulty dopravní

Provozujeme fakultní knihovnu se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace. Nabízíme publikace o silniční, železniční a letecké dopravě, dopravních systémech, managementu, ekonomice, automatizaci, dopravních procesech či technologiích a …

Knihovna Právnické fakulty - Univerzita Karlova

Poskytujeme knihovnicko-informační služby učitelům, studentům a veřejnosti. Zajišťujeme reprografické, rešeršní, elektronické či poradenské služby. Nabízíme služby pro zrakově postižené. K dispozici je přístup k internetu a …

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Centrum zabezpečuje informační zdroje pro studenty i odbornou veřejnost. Nabízí tištěný materiál i elektronické …