Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lékařská knihovna - Nemocnice Třinec

Provozujeme lékařskou knihovnu. Poskytujeme knihovnické služby se specializací na …

Lékařská knihovna Nemocnice ve Frýdku-Místku

Provozujeme knihovnu se zaměřením na lékařskou literaturu, sloužící zaměstnancům …

Lékařská knihovna Nemocnice Valašské Meziříčí

Provoz knihovny se zaměřením na lékařskou …

Středisko vědeckých informací - Krajská nemocnice T.Bati

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. Zajišťujeme vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů medicíny. Dále se zaměřujeme na vypracovávání rešerší a konzultační …

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny

Nabízíme služby knihovny s lékařskou …

Lékařská knihovna - Kroměřížská nemocnice

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Knihovna poskytuje služby zaměstnancům nemocnice, zdravotnickým pracovníkům, studentům vysokých, vyšších odborných a středních škol. Nabízí možnost připojení k …

Lékařská knihovna Nemocnice Vyškov

Provozujeme odbornou knihovnu zaměřenou na lékařskou literaturu. Knihovna shromažďuje, uchovává a zprostředkovává informace a informační prameny z oblasti zdravotnictví a odborného lékařství. K dispozici je počítač s připojením k …

Lékařská knihovna Odborného léčebného ústavu Jevíčko

Nabídka služeb knihovny s lékařskou …

Lékařská knihovna Nemocnice Boskovice

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby především zaměstnancům, studentům zdravotnických škol a ostatní odborné lékařské veřejnosti. Zprostředkování výpůjček odborných knih a periodik z jiných knihoven a informačních …

Lékařská knihovna - Orlickoústecká nemocnice

Knihovna poskytuje základní knihovnické a informační služby zaměstnancům nemocnice a ostatním zdravotnickým pracovníkům, studentům a zájemcům o zdravotnickou literaturu v …

Odborná knihovna Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Nabídka služeb knihovny s lékařskou …

Lékařská knihovna - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou pro zaměstnance, pracovníky organizací, studenty a veřejnost. Poskytujeme možnost kopírování. Naleznete zde také odborné české i zahraniční časopisy. Zajišťujeme reprografické …

Lékařská knihovna - Fakultní nemocnice Brno

Provoz knihovny poskytující vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů, medicíny. Zajišťuje výpůjčky odborných časopisů z jiných knihoven a vytváří kopie článků z vědecko-informačních …

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské …