Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lékařská knihovna - Oblastní nemocnice Jičín

Provozujeme lékařskou knihovnu s nabídkou odborných …

Středisko vědeckých informací - Krajská nemocnice T.Bati

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. Zajišťujeme vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů medicíny. Dále se zaměřujeme na vypracovávání rešerší a konzultační …

Lékařská knihovna - Nemocnice Třinec

Provozujeme lékařskou knihovnu. Poskytujeme knihovnické služby se specializací na …

Lékařská knihovna - Nemocnice Jihlava

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou. K zapůjčení nabízíme atlasy, učebnice, skripta, literaturu pro sestry, periodika a odbornou monografii. Poskytujeme bibliografické informace a zajišťujeme reprografické kopie článků či lékařských zahraničních …

Lékařská knihovna - Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou …

Lékařská knihovna - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou pro zaměstnance, pracovníky organizací, studenty a veřejnost. Poskytujeme možnost kopírování. Naleznete zde také odborné české i zahraniční časopisy. Zajišťujeme reprografické …

Lékařská knihovna Nemocnice ve Frýdku-Místku

Provozujeme knihovnu se zaměřením na lékařskou literaturu, sloužící zaměstnancům …

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny

Nabízíme služby knihovny s lékařskou …

Lékařská knihovna Nemocnice Vyškov

Provozujeme odbornou knihovnu zaměřenou na lékařskou literaturu. Knihovna shromažďuje, uchovává a zprostředkovává informace a informační prameny z oblasti zdravotnictví a odborného lékařství. K dispozici je počítač s připojením k …

Středisko vědeckých informací - Nemocnice Písek

Provozujeme specializované knihovnické, informační a vzdělávací pracoviště pro oblast lékařství a zdravotnictví v píseckém regionu.Středisko vědeckých …

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské …

Lékařská knihovna - Orlickoústecká nemocnice

Knihovna poskytuje základní knihovnické a informační služby zaměstnancům nemocnice a ostatním zdravotnickým pracovníkům, studentům a zájemcům o zdravotnickou literaturu v …

Lékařská knihovna Nemocnice Valašské Meziříčí

Provoz knihovny se zaměřením na lékařskou …

Odborná knihovna Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Nabídka služeb knihovny s lékařskou …