Firmy

Knihovna Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Provozujeme knihovnu se zaměřením na odbornou literaturu z vědních oborů. Evidujeme více než 25000 tištěných …

Knihovna Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou …

Knihovna Masarykova muzea v Hodoníně

Zajišťujeme provoz knihovny se zaměřením na odbornou …

Muzejní knihovna Vsetín

Nabízíme historickou a regionální literaturu. Specializujeme se na obory společenských věd, převážně na historii, národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Valašska či dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné …

Knihovna Blatského muzea v Soběslavi

Zabýváme se půjčováním knih a periodik se zaměřením na regionální, historickou a společensko-vědní literaturu. Najdete u nás přes 25 000 …

Muzeum Otokara Březiny - studijní knihovna

Provoz studijní knihovny, která slouží editorům díla O. Březiny, studentům k diplomovým pracím i ostatním …

Knihovna Muzea Kroměřížska

Půjčování knih a odborných časopisů se zaměřením na historii, archeologii, dějiny umění, bibliografii a …

Knihovna Muzea jižního Plzeňska v Blovicích

Nabídka služeb knihovny s odbornou a regionální literaturou i se strojopisy nepublikovaných …