Firmy

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Mapová sbírka je univerzitní sbírkou pro vědu, výzkum a výuku. Slouží akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. K dispozici je možnost půjčování svazků ze sbírky či zajištění exkurze pro …

Studijní knihovna odborů

Provoz studijní knihovny …

Knihovna Evangelikálního teologického semináře - Vyšší odborné školy teologické a sociální

Zprostředkováváme knihovnické služby. Půjčujeme knihy s teologickou, biblickou, církevní, filozofickou a sociologickou tématikou. Dále nabízíme odborné časopisy. K dispozici máme také přístroj na vázání kroužkových …

Knihovna Spolku pro chemickou a hutní výrobu

Provozování knihovny s odbornou …

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Knihovna pro nevidomé

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih. Poskytujeme také meziknihovní a bibliografické služby. Provádíme odborné a informativní rešerše, kopírování patentových spisů a další. Pořádáme exkurze a …

Knihovna JABOK

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme knihy, časopisy, videokazety a elektronické publikace zaměřené na sociální práci, pedagogiku, psychologii, filosofii a teologii. K dispozici je internet a on-line katalog …

Vysoká škola zdravotnická, edukační centrum

Provoz edukačního centra Vysoké školy …

Knihovna České botanické společnosti

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Disponujeme on-line katalogem …

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Knihovna je specializovaná na oblast zemědělství, potravinářství a související obory. Poskytování bibliografických, faktografických a referenčních …

Knihovna Integrované střední školy - Centra odborné přípravy Brno

Poskytování knihovnických …

Moravská zemská knihovna v Brně

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih, studovna, přístup do placených informačních databází a připojení k internetu. Pořádáme kulturní i společenské akce pro školy i pro …

Knihovna botaniky Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu týkající se …

Knihovna Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

Nabídka knihovnických …

Technická knihovna Sigma Výzkumného a vývojového ústavu

Provoz technické knihovny. Půjčování odborné …