Firmy

Kanonie premonstrátů Teplá

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Nabídka prohlídek kláštera s průvodcem. Provoz klášterní knihovny. Nabízíme také stálou výstavní expozici Perzekuce církve 1948 - …

Městská knihovna Loket

Nabízíme služby městské knihovny s oddělením pro děti i dospělé a veřejným internetem. Umožňujeme kopírování a prohlídky expozice umělecké knižní vazby. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme literární besedy a akce pro …

Obecní knihovna Vojtanov

Půjčování knih a časopisů. Nabídka bezplatného přístupu k …

Obecní knihovna Stanovice

Provoz obecní …

Knihovna Dolní Žandov

Nabízíme knihovnické služby. Součástí knihovny je půjčovna knih pro děti i dospělé, čítárna, studovna a hudební oddělení. Poskytujeme poradenské a informační služby. Půjčujeme beletrii, populárně-naučnou literaturu, mapy, časopisy, cizojazyčnou literaturu a …

Místní knihovna Děpoltovice

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme besedy a knihovnické akce pro školy a …

Místní knihovna Hory

Poskytování knihovnických služeb pro děti i dospělé. Pořádání výstav a literárních pořadů. K dispozici je on-line …

Obecní knihovna Citice

Provozujeme městskou knihovnu. Zapůjčujeme knihy i časopisy. K dispozici je také pět počítačů s bezplatným připojením k internetu. Nabízíme odborné …

Obecní knihovna Štědrá

Nabídka knihovnických …

Obecní knihovna Krajková

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k …

Městská knihovna Hájek

Poskytujeme knihovnické služby. K dispozici je …

Knihovna Vlkovice

Provoz obecní knihovny. Půjčování odborných i dětských knih a časopisů. Nabídka beletrií, dobrodružné, vědecké, fantastické, historické, romantické či dětské literatury. Možnost využití veřejného připojení k …

Městská knihovna Plesná

Půjčování knih a časopisů. Možnost přístupu k internetu a kopírování i laminování …

Obecní knihovna Libá

Nabídka půjčování knih s možností využití …