Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny. Zajišťujeme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické a literární …

Městská knihovna Nová Paka

Poskytování knihovnických a informačních služeb. Půjčování zvukových knih nevidomým a slabozrakým. Možnost kopírování a přístupu k internetu. Pořádání a organizování kulturních a společenských akcí. K dispozici je dětské …

Místní lidová knihovna Samšina

Provozujeme knihovnu s nabídkou půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro …

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

Poskytování knihovnických služeb s možností připojení na internet. Půjčujeme knihy a …

Místní knihovna Bílý Újezd

Nabídka knihovnických služeb. Možnost připojení k …

Obecní knihovna Vršce

Nabídka knihovnických služeb a přístupu na internet. Do knihovny jsou pravidelně přiváženy knihy z výměnných souborů Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, které převážně obsahují nové knihy a případné požadavky …

Středisková knihovna Smirady

Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé s možností využití veřejného …

Obecní knihovna Olešnice

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je přístup na veřejný …

Knihovna Městského muzea v Jaroměři

Provoz muzejní knihovny. Poskytujeme možnost přístupu na …

Obecní knihovna Třebnouševes

Nabízíme služby obecní knihovny. K dispozici je internet, krásná a naučná literatura a …

Městská knihovna Úpice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby, kopírování dokumentů a vyhledávání dokumentů v on-line katalogu knihovny. Nabízíme publikace pro děti i dospělé. Připravujeme besedy, pořádáme akce pro děti. Poskytujeme poslech CD v hudebním …

Obecní knihovna Předměřice nad Labem

Nabídka knihovnických služeb. Půjčování knih a časopisů. Možnost kopírování i přístupu k …

Obecní knihovna Velké Svatoňovice

Provozujeme obecní knihovnu. Nabízíme možnost výpůjček beletrie pro děti, mládež a dospělé, naučné literatury pro mládež a dospělé a časopisů. Poskytujeme přístup na internet zdarma a podáváme veřejné informace. Knihy jsou k zapůjčení z vlastního fondu, ale i z fondu Trutnovské městské …

Městská knihovna Jaroměř

Nabízíme půjčování knih a časopisů, meziknihovní výpůjční služby, bibliograficko-informační službu. Pořádáme literární soutěže pro děti, besedy pro dospělé čtenáře a lekce knihovnického minima pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišť. K dispozici veřejný …