Firmy

Knihovna na Vinohradech

Poskytujeme výpůjční, bibliografické a reprografické služby. K dispozici je oddělení pro děti a dospělé, studovna a možnost přístupu na internet. Pomáháme při výběru knih a tvorbě čtenářského plánu. Pořádáme doplňkové zábavné aktivity pro děti, tvůrčí aktivity a …

Místní knihovna Praha - Čakovice

Nabídka knihovnických služeb a přístupu na internet. Nabízíme k zapůjčení přibližně 7800 knih a periodik. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby. K vypůjčení máme například časopisy Level, CHIP, Čtyřlístek, Witch nebo …

Místní knihovna Uhříněves

Poskytujeme knihovnické služby. Zajišťujeme on-line katalog, kde si můžete přes webové stránky prohlédnout kompletní seznam knihovního fondu, provádět rezervace a taktéž je možné zjistit stav …

Knihovna Hospicového občanského sdružení Cesta domů

Provozujeme knihovnu s odbornou literaturou sloužící především lékařům, zdravotním sestrám a ošetřovatelům či sociálním pracovníkům, psychologům, duchovním, dobrovolníkům a studentům těchto profesí, ale i veřejnosti hledající poučení v oblasti smrti, umírání a péče o umírající i …

Knihovna Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu

Poskytování knihovnických služeb pro veřejnost. Nabízíme prezenční i absenční výpůjčky z fondu, rešerše z databází vytvářených útvarem CIK a statistické informace z jednotlivých oblastí kultury. K dispozici je veřejný …

Knihovna Národního archivu

Nabízíme knihovnické, informační a bibliograficko-dokumentační služby, uchovávání historických fondů a sbírek. K dispozici je veřejný internet. Uchováváme domácí a zahraniční noviny od roku 1722 po současnost.Provádíme poradenskou i konzultační činnost či reprografické …

Místní knihovna Benice

Nabízíme knihovnické …

Místní knihovna Praha - Dolní Počernice

Nabízíme služby městské knihovny. Poskytujeme možnost připojení k veřejnému internetu. Disponujeme naučnou literaturou, beletrií i …

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze

Středisko shromažďuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku. Zaměřujeme se také na organizaci obhajob disertačních prací, spolupráci při evidování publikační činnosti, vedení studijní agendy a …

Místní knihovna Praha - Koloděje

Nabízíme knihovnické služby a přístup k …

Knihovna Centra pro současné umění

Nabídka souboru českých i zahraničních knih, katalogů, časopisů, periodik, videí a CD týkajících se současného …

Knihovna Nadace Bohuslava Martinů

Provozujeme knihovnu zaměřenou na život a dílo skladatele Bohuslava Martinů. V knihovním fondu máme přibližně 2000 českých i cizojazyčných knižních materiálů, odborných monografií, životopisných studií, disertací, diplomových prací, sborníků a dalších. Půjčujeme také hudební knihy a …

Knihovna Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Petřínské sady

Nabízíme služby knihovny. Zaměřujeme se na odbornou …

Místní knihovna Praha - Klánovice

Provozování veřejné knihovny. Poskytování knihovnických a informačních služeb. Možnost využití čítárny a počítačů s připojením k internetu. Pořádání výstav a kulturních pořadů. Knihovní fond obsahuje přes 17000 svazků, včetně dětské literatury. Možnost zapůjčení …