Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Provoz knihovny především se zaměřením na literaturu z oblasti …

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Provozujeme knihovnu zaměřenou na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo. Nabízíme slovníky, encyklopedie a pedagogickou …

Místní knihovna Benice

Nabízíme knihovnické …

Místní knihovna Praha - Dolní Chabry

Zaměřujeme se na poskytování knihovnických služeb a přístupu k internetu. K dispozici je dětský koutek a on-line katalog. Pořádáme kulturně vzdělávací akce a …

Fakultní knihovna FAMU

Knihovna je odborným knihovnicko-informačním pracovištěm. Fond knihovny sestává z knih zaměřených především na umělecké obory, skript, uchovávaných odborných periodik a speciálních typů …

Knihovna AV ČR, v.v.i.

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih. Poskytujeme také meziknihovní a bibliografické služby. Provádíme odborné a informativní rešerše, kopírování patentových spisů a další. Pořádáme exkurze, výstavy a …

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Provozujeme knihovnu pro nevidomé. Provádíme kopírování černotiskových textů. Nabízíme prodej a půjčování bodových a zvukových knih osobně i poštou. Tiskneme publikace Braillovým písmem a vyrábíme audionahrávky titulů. Poskytujeme poradenské a informační …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova

Provozujeme stanici zájmových činností pro neslyšící i slyšící. Nabízíme výuku jazykových kurzů a zážitkové workshopy. Možnost využít individuální a skupinové kurzy matematiky, první pomoci pro neslyšící a taneční kurzy. Pořádáme odborné kurzy a semináře z různých oblastí. K dispozici je …

Místní veřejná knihovna Šeberov

Provozujeme městskou knihovnu. Nabízíme knihovnické …

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou …

Knihovna Centra pro současné umění

Nabídka souboru českých i zahraničních knih, katalogů, časopisů, periodik, videí a CD týkajících se současného …

Knihovna Národní galerie

Provozujeme knihovnu s nabídkou domácích i zahraničních titulů se zaměřením na výtvarné …

Místní knihovna Praha - Klánovice

Provozování veřejné knihovny. Poskytování knihovnických a informačních služeb. Možnost využití čítárny a počítačů s připojením k internetu. Pořádání výstav a kulturních pořadů. Knihovní fond obsahuje přes 17000 svazků, včetně dětské literatury. Možnost zapůjčení …

Společnost Libri prohibiti

Provoz knihovny exilové a samizdatové literatury a časopisů. Zabýváme se publikační a výstvní činností. Nabízíme kopírovací služby a poskytujeme konzultace i počítačové …