Firmy

Knihovna Valašského muzea v přírodě

Fond obsahuje v převážné většině náboženskou literaturu katolické a protestantské provenience vydané do roku 1860. Další skupinu tvoří rukopisy, především kroniky a různé rukopisné dokumenty. Část tvoří i dobová periodika a rukopisné …

Obecní knihovna Police

Provozujeme městskou knihovnu. Nabízíme beletrie, časopisy, naučnou literaturu a informační služby. Zajišťujeme i přístup k …

Obecní knihovna Hostišová

Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k veřejnému …

Místní knihovna Všemina

Nabízíme knihovnické služby a bezplatný internet pro veřejnost. Místní knihovna nabízí svým čtenářům široký výběr literatury, převážně beletrie a naučné literatury. Samozřejmostí je také velká nabídka dětských …

Obecní knihovna Lechotice

Nabídka knihovnických …

Obecní knihovna Trnava

Nabídka knihovnických služeb. Poskytování veřejného přístupu k …

Obecní knihovna Medlovice

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k …

Knihovna Nový Hrozenkov

Půjčování knih, časopisů a deskových her. K dispozici jsou tři PC s internetovým připojením, tiskárnou, kopírkou a skenerem do velikosti …

Místní knihovna Nedachlebice

Provoz obecní knihovny s možností připojení na internet. Najdete u nás vše od domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Pořádáme kulturní akce pro děti a …

Obecní knihovna Poličná

Provozujeme obecní knihovnu. Půjčujeme naučnou literaturu, beletrii a časopisy. K dispozici máme on-line katalog knih. Poskytujeme výpůjční, kopírovací a reprografické služby, internetové připojení a možnost dovážky …

Místní knihovna Jankovice

Půjčujeme knihy, nabízíme veřejný internet …

Obecní knihovna Kaňovice

Zajišťujeme půjčování knih a časopisů. K dispozici je přístup k internetu pro …

Obecní knihovna Seninka

Nabídka knihovnických služeb. Poskytujeme možnost využití internetu. Půjčujeme beletrii i naučné …

Obecní knihovna Ublo

Nabídka knihovnických služeb a přístupu na …