Firmy

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny. Zajišťujeme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické a literární …

Obecní knihovna Vitčice

Nabídka služeb obecní …

Městská knihovna Klimkovice

Provozujeme městskou knihovnu. Půjčujeme beletrii, naučnou literaturu a časopisy. K dispozici máme připojení k internetu a on-line katalog knih. Poskytujeme výpůjční, kopírovací a meziknihovní výpůjční služby. Pořádáme literární besedy a další knihovnické akce pro školy i …

Lékařská knihovna - Nemocnice s poliklinikou Havířov

Nabídka knihovnických služeb. Půjčujeme odborné knihy a periodika. Poskytujeme rešeršní služby z medicínských databází a správu příručních knihoven a elektronické služby. Zajišťujeme rešeršní služby z medicínských databází. Cirkulace zahraničních časopisů z jiných …

Obecní knihovna Staré Město pod Landštejnem

Zajišťujeme půjčování knih a časopisů, nabízíme využití veřejného …

Muzeum Beskyd - Studijní knihovna

Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb. Knihovna nabízí i zhotovení fotokopií a kroužkové …

Knihovna Senice na Hané

Nabídka služeb knihovny pro děti i dospělé s možností využití …

Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost

Poskytujeme meziknihovní výpůjční, kopírovací a reprografické služby, pořádáme besedy a soutěže. K dispozici je přístup na …

Obecní knihovna Trnová

Nabídka knihovnických služeb. K dispozici je připojení k internetu …

Obecní knihovna Žichovice

Zajišťujeme půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro …

Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro …

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je veřejný internet a on-line katalog knih. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme besedy a knihovnické akce pro školy a …

Místní knihovna Horka nad Moravou

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je veřejný internet. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme besedy a knihovnické akce pro školy a …

Městská knihovna Manětín

Provozujeme městskou knihovnu. Poskytujeme prezenční a absenční výpůjčky knih a periodik, informační a knihovnické služby. Nabízíme internet pro veřejnost, kopírování a skenování. Dále knihovna zajišťuje také meziknihovní výpůjční …