Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Písek

Mateřská škola pro 9 …

ZŠ, MŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou pro 35 dětí. Zajišťujeme péči zdravotně oslabeným dětem a dětem s různým typem postižení. Zaměřujeme se především na děti sluchově, mentálně a tělesně postižené, děti s poruchami komunikace, děti trpící epilepsií, astmatem či …

MŠ pro zrakově postižené České Budějovice

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou poskytuje rehabilitační, výchovně vzdělávací a speciální péči dětem s postižením …

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

Mateřská škola pro 6 dětí. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Využíváme prvky alternativní komunikace a Bazální stimulace. Součástí vzdělávání jsou i terapie jako canisterapie, hipoterapie, ornitoterapie a hudba s prvky …

MŠ speciální Příbram, Hradební

Mateřská škola pro 36 dětí. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením a …

Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun

Speciální mateřská škola pro 18 dětí, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 6 dětí. Zaměřujeme se na péči o děti s mentálním a kombinovaným …

Speciální MŠ Třebíč

Provoz speciální mateřské školy pro 36 …

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4

Mateřská škola pro 20 dětí s mentálním a kombinovaným postižením a pro …

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.

Provozujeme mateřskou školu pro sluchově postižené s kapacitou 18 dětí. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní a keramický kroužek či kroužek …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz speciální mateřské školy pro děti s poruchami řeči a tělesným handicapem s kapacitou 30 dětí. Nabídka plaveckého výcviku či hry na …


ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

Speciální MŠ Sluníčko, Praha 5

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 74 dětí od 3 do 8 let se zdravotním postižením a všestranné pedagogické centrum. Součástí je i jídelna. Nabízíme hippoterapii, ozdravné pobyty, výtvarný a hudební kroužek, pohybové hry či …