Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ Ostrava-Poruba, Nemocniční

Mateřská škola pro 82 dětí s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s mentální retardací, s poruchami řeči nebo s poruchami autistického spektra. K pravidelné péči o děti patří logopedie a rehabilitace, kterou zajišťují odborní …

Mateřská škola Paprsek, s.r.o.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro děti s poruchami chování, vadami řeči, autismem, mentálním postižením, smyslovými, tělesnými a neurologickými obtížemi a pro děti s ADHD. Nabízíme komplexní individuální program na míru Vašemu dítěti a plně kvalifikovaný …

ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice

Mateřská škola pro 70 tělesně a mentálně postižených dětí s jídelnou. Dětem je poskytována komplexní speciální pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Nabídka hippoterapie a plavání. V současné době disponujeme 3 vozy, které zajišťují svoz …

MŠ a ZŠ Slezské diakonie, Krnov

Provozujeme speciální mateřskou školu s kapacitou 10 míst pro žáky s postižením. Učíme rozvíjet pohybové dovednosti, smyslové vnímání a jemnou motoriku. Věnujeme se rozvoji prosociálního chování ve vztahu k druhému. Zaručujeme individuální přístup speciálních pedagogů a …

Speciální MŠ Třinec, Jablunkovská

Provozujeme mateřskou školu při zdravotnickém zařízení. Výuka se řídí rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Škola má vypracovaný školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem …

MŠ logopedická Ostrava

Mateřská škola pro 60 dětí zaměřená na péči o děti s vadami řeči a integraci dětí s kombinovanými vadami a autismem. K dispozici je školní jídelna. Poskytujeme individuální logopedickou péči, relaxační cvičení s prvky jógy a overbally, rozvíjení grafomotoriky pomocí speciálních metod a …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Logopedická mateřská škola pro 42 dětí s jídelnou. Nabízíme péči dětem s řečovými, sluchovými a dalšími zdravotními problémy. Nabízíme zájmové kroužky jógy, hry na flétnu, keramiky, angličtiny, počítačů a hudebně …

ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek

Mateřská škola pro 84 dětí se zaměřením na vzdělávání dětí s tělesným postižením, kombinovaným postižením, autismem, smyslovými a řečovými vadami. V rámci školního vzdělávacího programu je vzdělávací působení na děti zaměřeno na zdravý životní …

Mateřská škola Olomouc, Blanická

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 15 dětí s mentálním postižením, poruchami komunikace a chování či poruchami sociability. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné …

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín

Provozujeme mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přednostně pro děti s poruchami zraku a narušenou komunikační schopností. Dětem je v rámci školy poskytováno speciálně pedagogická, logopedická či zraková péče prováděná kvalifikovanými …

ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny

Speciální mateřská škola pro tělesně postižené děti s kapacitou 15 míst. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …

Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Mateřská škola při nemocnici pro 15 …

ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Speciální mateřská škola pro 12 dětí s jídelnou. Škola je bezbariérová. Pořádáme dny otevřených dveří, školní slavnosti, dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžích, přehlídkách, …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Škola poskytuje vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění v zdravotnickém zařízení. Při výuce a vzdělávání používáme speciálně pedagogické metody a terapeutické metody. Součástí je také logopedická péče a ekologická …