Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ speciální Příbram, Hradební

Mateřská škola pro 36 dětí. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením a …

ZŠ, MŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou pro 35 dětí. Zajišťujeme péči zdravotně oslabeným dětem a dětem s různým typem postižení. Zaměřujeme se především na děti sluchově, mentálně a tělesně postižené, děti s poruchami komunikace, děti trpící epilepsií, astmatem či …

Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun

Speciální mateřská škola pro 18 dětí, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním …

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Písek

Mateřská škola pro 9 …

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

Mateřská škola zajišťuje podporu hospitalizovaných dětí předškolního věku. Kapacita je 40 dětí. Školka pracuje s dětmi na dětském, ORL, infekčním a chirurgickém …

Základní škola a střední škola Karlovy Vary

Mateřská škola pro 20 dětí. Děti projdou přípravou, která jim zajistí bezpečný přechod na základní školu. Připraveny jsou společenské a kulturní akce, návštěvy divadel, maškarní bály, sportovní aktivity a …

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Soukromá mateřská škola s kapacitou 50 dětí integruje děti se speciálními potřebami. Nabízíme poradenství psychologa a sociální poradenství, logopedickou péči, výuku anglického jazyka a hry na flétnu, plavecký výcvik či rekreační ježdění na …

MŠ speciální Žatec, Studentská

Provozujeme speciální bezbariérovou mateřskou školu pro děti s více vadami s kapacitou 50 dětí a jídelnou. Provádíme canisterapii a hipoterapii. K dispozici je zahrada s dřevěnými herními prvky, kolotočem, houpačkami, skluzavkou, pískovištěm a tabulí na kreslení. Nabízíme keramickou i hudební …

MŠ speciální Kladno, Moskevská

Provozujeme speciální dvoutřídní mateřskou školu pro 30 dětí s očními vadami - strabismus či amblyopie. Součástí je jídelna. Provádíme pleoptická i ortoptická cvičení. Vyučujeme plavání a anglický jazyk. Nabízíme výtvarné i keramické dílny. Pořádáme školy v přírodě a kulturní dětské akce i …

ZŠ praktická a speciální a MŠ Kladno, Pařížská

Mateřská škola je určena pro děti s různými typy postižení: zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním a pro děti s logopedickými vadami a poruchami autistického spektra. Kapacita mateřské školy je 25 dětí, jsou rozděleny do 2 tříd. Výchovně vzdělávací činnost je podle programu Hrajeme si celý …

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.

Provozujeme mateřskou školu pro sluchově postižené s kapacitou 18 dětí. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní a keramický kroužek či kroužek …

MŠ speciální Slaný, Petra Hrubého

Mateřská škola pro 35 dětí s vadami řeči a kombinovaným postižením. Poskytujeme denní logopedickou péči. Součástí školy je zahrada. Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního …

MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či výuku anglického …