Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Speciální MŠ Sluníčko, Praha 5

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 74 dětí od 3 do 8 let se zdravotním postižením a všestranné pedagogické centrum. Součástí je i jídelna. Nabízíme hippoterapii, ozdravné pobyty, výtvarný a hudební kroužek, pohybové hry či …

Fakultní MŠ se speciální péčí

Fakultní mateřská škola se speciální péčí je mateřská škola, která integruje dětí s různými druhy postižení. Součástí školy je i malé speciální oddělení a také Speciálně pedagogické …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Zajištění pedagogické péče dětem tělesně a mentálně postiženým. Možnost celotýdenního ubytování na …

ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova

Mateřská škola s pěti třídami pro 115 dětí. Jedna třída je pro děti s individuálními vzdělávacími potřebami. V této třídě jsou i děti s kombinací vad. Všechny třídy jsou věkově smíšené, ale převažuje vždy jedna věková skupina. S dětmi pracují ve všech třídách vždy 2 …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Škola poskytuje vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění v zdravotnickém zařízení. Při výuce a vzdělávání používáme speciálně pedagogické metody a terapeutické metody. Součástí je také logopedická péče a ekologická …

MŠ speciální Mladá Boleslav, Šmilovského

Speciální mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Školka je zřízena pro děti s různými hadicapy ve věku od tří do sedmi let. Nabízíme logopedickou péči, speciální cvičení a individuální výchovu. Spolupracujeme s odborníky. Zajišťujeme výlety, plavání či taneční …

Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Labem, Pod Parkem

Provozujeme mateřskou školu pro 65 dětí fungující formou skupinového programu. Vybavení obsahuje učební i terapeutické pomůcky se zaměřením na rozvoj …

MŠ pro zrakově postižené České Budějovice

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou poskytuje rehabilitační, výchovně vzdělávací a speciální péči dětem s postižením …

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pro 20 dětí s …

MŠ speciální Praha 8, Štíbrova

Provozujeme mateřskou školu pro děti s mentálním či tělesným postižením, vadami řeči a poruchami autistického spektra. Součástí je jídelna. Nabízíme výtvarný, sportovní, hudební a keramický kroužek. K dispozici je speciální pedagogické centrum. Pořádáme dětské akce i …

MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či výuku anglického …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Logopedická mateřská škola pro 42 dětí s jídelnou. Nabízíme péči dětem s řečovými, sluchovými a dalšími zdravotními problémy. Nabízíme zájmové kroužky jógy, hry na flétnu, keramiky, angličtiny, počítačů a hudebně …

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.

Provozujeme mateřskou školu pro sluchově postižené s kapacitou 18 dětí. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní a keramický kroužek či kroužek …