Firmy

MŠ speciální Příbram, Hradební

Mateřská škola pro 36 dětí. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením a …

MŠ Ostrava-Poruba, Nemocniční

Mateřská škola pro 82 dětí s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s mentální retardací, s poruchami řeči nebo s poruchami autistického spektra. K pravidelné péči o děti patří logopedie a rehabilitace, kterou zajišťují odborní …

Speciální MŠ Třebíč

Provoz speciální mateřské školy pro 36 …

Speciální MŠ Sluníčko, Praha 5

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 74 dětí od 3 do 8 let se zdravotním postižením a všestranné pedagogické centrum. Součástí je i jídelna. Nabízíme hippoterapii, ozdravné pobyty, výtvarný a hudební kroužek, pohybové hry či …

ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště

Speciální mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. Zajišťujeme hipoterapii, rehabilitační tělesnou výchovu, polohování, magnetoterapii a …

MŠ speciální Semily

Speciální mateřská škola pro 38 dětí s jídelnou. Do naší MŠ mohou být přijímány děti s různými vzdělávacími potřebami a s různým druhem postižení – tělesným, s poruchami řeči, s poruchami pozornosti a vnímání a autismem, sluchovým i zrakovým postižením, zdravotním a sociálním …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Zajištění pedagogické péče dětem tělesně a mentálně postiženým. Možnost celotýdenního ubytování na …

MŠ Sloupno

Mateřská škola pro 58 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. K dispozici je jídelna, kroužek juda, jógy, angličtiny, výtvarné …

ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny

Speciální mateřská škola pro tělesně postižené děti s kapacitou 15 míst. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Mateřská škola pro 22 dětí se školní jídelnou. Pomáháme dětem se všemi typy problémů v komunikaci, zejména dětem se sluchovou vadou. Zajišťujeme logopedickou péči. Pro děti pořádáme různé akce v rámci mateřské školy, jezdíme společně na výlety, školy v přírodě, sportovní akce a …

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova

Provoz speciální mateřské školy pro 12 dětí od 3 až do 7 let. Staráme se o děti s různými stupni mentální retardace, DMO, LMD, vadou řeči, epilepsií nebo pohybovým postižením či zrakovým postižením. Podporujeme zdravý, tělesný, psychický a sociální …

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Provoz logopedické mateřské školy pro děti od 3 do 6 let s vadami řeči jako jsou mnohočetné dyslalie, opožděný vývoj řeči, dysfázie, etopedické poruchy. Možnost využití relaxačních her zaměřených na dramatickou výchovu a pořádání akcí jako jsou soutěže, karneval, sportovní dny a …

Speciální ZŠ a Speciální MŠ Teplice, Trnovanská

Speciální mateřská škola pro 60 dětí. Pro každé dítě připravujeme společně s rodiči individuální vzdělávací …