Firmy


MŠ speciální Trutnov, Na Struze

Provozujeme speciální sedmitřídní mateřskou školu pro 112 dětí se smyslovým, řečovým, tělesným a mentálním postižením, poruchou chování, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem, sníženou psychosociální adaptací či zdravotním nebo sociálním …

Fakultní MŠ se speciální péčí

Fakultní mateřská škola se speciální péčí je mateřská škola, která integruje dětí s různými druhy postižení. Součástí školy je i malé speciální oddělení a také Speciálně pedagogické …

Mateřská škola speciální, Praha 8

Provozujeme speciální mateřskou školu, jídelnu a internát. Poskytujeme péči dětem ve věku od 2 do 7 let s vývojovými poruchami a opožděným vývojem, dětem hyperaktivním a sociálně ohroženým. K budově patří velká zahrada s prolézačkami, pískovišti, koly, tříkolkami a …

Mateřská škola Slunečnice

Mateřská škola zajišťuje komplexní výchovně - vzdělávací péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad. Navštěvují ji děti s poruchami mentálního vývoje, kombinovanými vadami, s autismem nebo poruchou PAS (porucha autistického …

Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Labem, Pod Parkem

Provozujeme mateřskou školu pro 65 dětí fungující formou skupinového programu. Vybavení obsahuje učební i terapeutické pomůcky se zaměřením na rozvoj …

MŠ speciální Semily

Speciální mateřská škola pro 38 dětí s jídelnou. Do naší MŠ mohou být přijímány děti s různými vzdělávacími potřebami a s různým druhem postižení – tělesným, s poruchami řeči, s poruchami pozornosti a vnímání a autismem, sluchovým i zrakovým postižením, zdravotním a sociálním …

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova

Provoz speciální mateřské školy pro 12 dětí od 3 až do 7 let. Staráme se o děti s různými stupni mentální retardace, DMO, LMD, vadou řeči, epilepsií nebo pohybovým postižením či zrakovým postižením. Podporujeme zdravý, tělesný, psychický a sociální …

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pro 20 dětí s …

Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun

Speciální mateřská škola pro 18 dětí, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním …

ZŠ a MŠ speciální, Králův Dvůr

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 30 dětí se vzdělávacími …

MŠ Sloupno

Mateřská škola pro 58 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. K dispozici je jídelna, kroužek juda, jógy, angličtiny, výtvarné …

MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či výuku anglického …