Firmy


MŠ Litoměřice, Alšova

Mateřská škola pro 959 dětí se školní jídelnou. Poskytujeme logopedickou péči, předplavecký výcvik a kroužek hry na flétny. Navštěvujeme divadelní představení, knihovnu a pořádáme různé soutěže a akce pro rodiče. K dispozici je zahrada s pískovištěm, terasou a …

MŠ Rychlov

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou. Vedeme kurzy plavání a logopedie. Individuálně se věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Organizujeme sportovní pohybové hry, soutěže, oslavy svátků a …

MŠ České Velenice, T. G. Masaryka

Provozujeme mateřskou školu pro 137 dětí s jídelnou. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich …

ZŠ a MŠ Zákupy

Mateřská škola pro 75 dětí. K dispozici jsou tři třídy a …

Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity

Mateřská škola pro 25 dětí. Pravidelné organizování výletů, lehkoatletických soubojů, karnevalů, dopravně-bezpečnostní výchovy nebo společného bruslení. Pořádání lyžařských výcviků nebo kurzů plavání. Pravidelné tvoření tématických předmětů v dílně …

MŠ Polička, Palackého náměstí

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 50 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

MŠ Klatovy, Národních mučedníků

Mateřská škola pro 886 dětí s jídelnou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký …

MŠ Horní Čermná

Provozujeme mateřskou školku celkem pro 47 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

ZŠ a MŠ Stružinec

Mateřská škola pro 25 dětí s …

ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice

Mateřská škola pro 40 dětí s …

MŠ Praha 10, Dvouletky

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí ve věku od 3 do 7 let. Disponujeme vlastní jídelnou a zahradou. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina, hra na flétnu, keramika, divadelní přestavení, výlety, výstavy či …

ZŠ a MŠ Hrabišín

Mateřská škola pro 50 dětí s …