Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ Sídliště, Liberec 30, Skloněná 1414

Provozujeme mateřskou školu pro 140 dětí s jídelnou. Poskytujeme předškolní vzdělávání. Pořádáme plavecký a lyžařský výcvik, keramický kroužek. Dále organizujeme výtvarné a sportovní soutěže či besedy i besídky. Zajišťujeme návštěvy v Solných jeskyních. Spolupracujeme s ekologickými …

MŠ Blíževedly

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 37 dětí ve věku od 3 do 6 let. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina, kreativní kroužek či hru na hudební nástroj zvaný drumbeny. Poskytujeme logopedickou …

ZŠ a MŠ Zahrádky

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou. Děti jsou rozdělené podle věku do dvou oddělení. Mladší děti od 3 (popřípadě 2,5) do 4 let, starší od 4 do 6 let. Každoročně se děti účastní plaveckého výcviku v rozsahu 20 hodin a také sedmidenního pobytu ve škole v přírodě na některé z horských …

MŠ Mírová pod Kozákovem

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 96 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu a zahradu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

ZŠ a MŠ Rynoltice

Mateřská škola pro 25 dětí. S dětmi jezdíme na výlety, navštěvujeme …

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná

Mateřská škola pro 70 dětí. Pořádáme turistické výlety, plavecký a lyžařský výcvik, sportovní dny a …

Zdravá MŠ Desná

Dvoutřídní mateřská škola pro 83 dětí s jídelnou nabízí předplavecký a lyžařský výcvik, kroužek sportovních her a dětského aerobiku etikety a tanců. S dětmi chodíme na procházky, pouštět draka, pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, jezdíme na výlety a do …

MŠ Lučany nad Nisou

Mateřská škola pro 70 dětí s jídelnou. Mateřská škola je umístěna v krásné zahradě s vzrostlými stromy. Prostory zahrady jsou vybavené průlezkami, skluzavkami, pískovištěm, kládovými i pružinovými houpačkami a prohazovadlem. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve třech …

MŠ Jablonec nad Nisou, Mechová

Mateřská škola pro 130 dětí se školní jídelnou. Součástí školy je zahrada. Nabízíme výtvarný, pohybový, hudební i dramaticko-literární kroužek a logopedickou …

ZŠ a MŠ Raspenava

Provozujeme mateřskou školu pro 95 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, exkurze, zájmové kroužky, karnevaly, tématické dny či sportovní a jiné …

Mateřská škola Pod Vartou Semily

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Nabízíme konzultace a besedy s …

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova

Provozujeme mateřskou školu se třemi třídami pro 55 dětí. Školku mohou navštěvovat děti s alergiemi či děti zdravotně oslabené. Poskytujeme alergologickou, rehabilitační a fyzioterapeutickou péči. K dispozici je sauna a zahrada vybavena průlezkami, houpačkami i …

MŠ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. Školka se s dětmi věnuje různých aktivitám, jako je fotografování a návštěva plaveckého …