Firmy


ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Nabízíme plavecký, taneční a počítačový kroužek a výuku anglického jazyka. Každoročně chodíme s dětmi na …

Mateřská škola Dobroslavice

Provoz jednotřídní mateřské školy pro 28 dětí od tří do šesti let. Vzdělávání je zaměřeno na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na sounáležitost k přírodě a na citový postoj ke světu kolem nás. Jezdíme do divadla, na plavání a pořádáme kulturní akce pro …

ZŠ a MŠ Sviadnov

Mateřská škola pro 55 dětí nabízí jazykové, pohybové a výtvarné kroužky. K dispozici je jídelna. Pořádáme výlety. Zaměřujeme se na ekologické programy, hudebně-pohybové programy a …

ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou

Mateřská škola pro 112 dětí s …

MŠ Třinec, Slezská

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu s jídelnou. Součástí budovy je školní zahrada, která je využívána celoročně. V blízkosti budovy se nachází Třinecký lesopark. Pořádáme akce pro děti a rodiče, účastníme se besídek, jezdíme na výlety, do divadla i kina. Zajistíme výuku angličtiny, kurz …

MŠ Krnov, Maxima Gorkého

Provozujeme mateřskou školu pro 105 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, tématické dny, besedy či sportovní a jiné soutěže. Nabízíme kroužky veselé pískání pro zdravé dýchání, hrátky s angličtinou, hrátky s němčinou, barevná pastelka, cirkusové dovádění či dramatický …

MŠ Klíček, Karviná - Hranice

Logopedická mateřská škola pro 70 dětí se školní jídelnou. Mateřská škola poskytuje dětem velké prostory pro hry, různé činnosti i odpočinek. Každá třída má svou šatnu, sociální zařízení a speciálně pedagogickou pracovnu pro individuální práci. K dispozici je zahrada se stálým …

MŠ Příbor, Pionýrů

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. Součástí školy je i přilehlá zahrada. Škola je všeobecné zaměřená s upřednostněním hudebních …

MŠ Otakara Jeremiáše, Ostrava-Poruba

Provoz mateřské …

MŠ Ostrava, Na jízdárně

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou nabízí výuku angličtiny pro děti od 4 do 6 let. K dispozici je školní zahrada vybavena pískovišti, dopravním hřištěm a dřevěnými hracími prvky. Pořádáme výlety do zoologických zahrad a aquaparků, návštěvy knihovny, pohádková odpoledne, spaní ve školce a …

ZŠ a MŠ Sudice

Mateřská škola pro 36 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky hru na flétnu, angličtinu, přírodovědný kroužek a …

ZŠ a MŠ Ostrava-Lhotka, Těsnohlídkova

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí. Jsme mateřská škola vesnického typu, umístěna přímo u lesa. Máme možnost poznávat svět zvířat přímo v našem okolí. Například vycházky kolem obory, kde žije lesní zvěř. K hrám venku využíváme prostornou, dobře vybavenou …