Firmy


Mateřská škola Senice na Hané

Provoz mateřské školy se školní jídelnou. Kapacita je 90 …

MŠ Doloplazy

Provoz mateřské školy pro 45 dětí s jídelnou. Pořádání různých akcí, besídek, výletů. Dětem jsou k dispozici kroužky aerobicu, lyžování, anglického jazyka, in-line bruslení, hry na zobcovou flétnu a další. Možnost využití předplavecké výuky, …

ZŠ a MŠ Jedlí

Mateřská škola pro 43 dětí. Děti mají možnost navštěvovat nápravu …

Mateřská škola Luběnice

Provozujeme jednotřídní, věkově smíšenou mateřskou školku pro 25 …

ZŠ a MŠ Příkazy

Provozujeme mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Pořádáme besedy, výlety, slavnosti, masopusty, tématické dny či …

ZŠ a MŠ Medlov

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou. Součástí je také školní …

MŠ Loštice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky jako je hra na flétnu, plavecký výcvik nebo …

ZŠ a MŠ Cholina

Mateřská škola pro 60 …

MŠ Přerov, U tenisu

Mateřská škola pro 125 dětí s jídelnou. Možnost zapsání dítěte do dramatického, výtvarného a tenisového …

ZŠ a MŠ Bystrovany

Mateřská škola pro 30 dětí. Ke školce patří zahrada kde jsou pro děti připravené skluzavky, průlezka, pískoviště, zahradní domek s vybavením pro hry dětí a …

ZŠ a MŠ Stará Červená Voda

Mateřská škola pro 24 dětí s …

ZŠ a MŠ Olomouc, Arbesova

Provozujeme mateřskou školu pro 144 dětí. Pořádáme výlety, výtvarnou a hudební zájmovou činnost, výlety, slavnosti, soutěže či jízdy na ponících a další zájmové …