Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ Rohovládova Bělá

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 52 dětí. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

MŠ Staré Hradiště

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 50 dětí s jídelnou. Pořádáme návštěvy divadelních představení, výlety, plavecké kurzy, hru na zobcovou flétnu, pomoc při výchovných problémech i každoročně jezdíme na školu v …

Mateřská škola, Chrast, okres Chrudim

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 133 dětí. K dispozici máme zahradu se zahradním vybavením. Pro děti nabízíme kroužky hry na flétnu, angličtiny, pěvecký kroužek, logopedii a předplaveckou …

ZŠ a MŠ Opatovec, okres Svitavy

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou. Poskytujeme logopedickou prevenci. MŠ je obklopena zahradou, kterou od okolí odděluje živý plot. Na zahradě jsou dvě pískoviště, dřevěná průlezka se skluzavkou, tabule pro psaní a …

ZŠ a MŠ Pramínek, Semanín

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou. Pořádáme dětské akce, plavecký výcvik, karnevaly a výlety do přírody i za kulturou. Cílem pedagogů je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy s výrazným zaměřením na ekologickou …

ZŠ a MŠ Makov, okres Svitavy

Mateřská škola pro 20 dětí s …

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN

Mateřská škola pro 28 …

MŠ Rosice

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s …

MŠ Sloupnice

Provozujeme mateřskou školu pro 50 dětí s jídelnou. Zajišťujeme plavecký výcvik. V naší škole jsou dvě třídy s kapacitou 25 dětí. Třídy jsou věkově heterogenní, tedy s dětmi od tří do sedmi let. Při přijímání dětí mají podle stanovených kriterií přednost děti předškolní a děti zaměstnaných …

MŠ Trhová Kamenice

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 55 dětí. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku či zdravé sebevědomí. Nabízíme zájmové aktivity, jako je hra na zobcovou flétnu nebo výtvarný …

Mateřská škola Klášterec nad Orlicí

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu s možností využít …

MŠ Jedlová

Provozujeme mateřskou školku celkem pro 38 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

ZŠ a MŠ Telecí

Mateřská škola pro 35 dětí s …

MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek jógy či kroužek hry na zobcovou flétnu a výtvarný …