Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Děčín, Březová

Provozujeme škola pro 108 dětí s jídelnou. K dispozici nabízíme zahradu s dřevěnými průlezkami, pískovištěm a dvěma zahradními domky na hračky. Pořádáme divadelní představení, výlety, besídky, karneval v maskách, oslavy svátků a pasování na školáky. Navštěvujeme vánoční a velikonoční …

MŠ Hvězdička

Mateřská škola pro 165 dětí se školní jídelnou. Chceme, aby tak jako hvězdy na obloze i naše MŠ vyzařovala do svého širokého okolí velké množství energie a přitahovala tak co nejvíce dětí, které se zde budou cítit v pohodě, bezpečí a budou zde mít možnost rozvíjet svou …

MŠ Liška

Provoz mateřské …

MŠ Most, Hutnická

Provozujeme mateřskou školu pro 150 dětí s vlastní jídelnou. Poskytujeme výuku angličtiny formou her. Nabízíme kroužky keramiky, hry na flétnu, dětské jógy, cvičení na balančních míčích, bruslení či plavání pro starší děti, školy v přírodě i turistické výlety. Zajišťujeme služby školního …

MŠ Hora Svaté Kateřiny

Provozujeme mateřskou školu pro 28 dětí. Zaměřujeme se na výchovu k lidským právům, podporujeme výuku cizího jazyka a informační či přírodopisné gramotnosti, bojujeme také proti …

ZŠ a MŠ Rybniště

Mateřská škola pro 27 dětí s jídelnou. Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí. Rodiče se zapojují na akcích pořádaných mateřskou …

ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 126 dětí. Podporujeme rozvoj hudebních i pěveckých dovedností a výtvarného talentu. Zaměřujeme se také na logopedickou péči. Zaměřujeme se na správný sociální, psychologický a motorický vývoj dětí. Hrajeme si, zpíváme, cvičíme nebo pořádáme …

Soukromá mateřská škola Mateřinka, s.r.o.

Provozujeme soukromou mateřskou školu. Nabízíme výtvarný, pracovní, pěvecký a plavecký kroužek. Zajišťujeme kroužek flétny a anglického …

ZŠ a MŠ Cítoliby

Mateřská škola pro 63 dětí s …

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mateřská škola s kapacitou 28 dětí s jídelnou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký …

MŠ Hrádek

Provoz jednotřídní mateřské školy pro 20 dětí s …

ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP

Provoz mateřské školy pro 30 dětí s jídelnou. Vedeme kroužek hry na sopránovou zobcovou flétnu a zajišťujeme výuku …

MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek dramatický, aerobiku, ekologického výtvarného tvoření i německého jazyka. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …