Firmy

MŠ Pomněnka Ústí nad Labem

Provozujeme mateřskou školu pro 117 dětí s jídelnou. Nabízíme čtyři třídy, kroužek hry na flétnu, zpěvu, tělovýchovy, počítačů, výtvarný a anglického jazyka. Rozlišujeme třídy podle …

Soukromá mateřská škola Mateřinka, s.r.o.

Provozujeme soukromou mateřskou školu. Nabízíme výtvarný, pracovní, pěvecký a plavecký kroužek. Zajišťujeme kroužek flétny a anglického …

Mateřská škola Jurta

Zaměřujeme se na nadstandardní rozvoj dětí dle vzdělávacích plánů, většinu dní volně v přírodě, s citlivým a hodnotným zázemím z přírodních …

MŠ Litoměřice, Masarykova

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. Nabízíme učení v přírodě, logopedickou péči a pěvecký …

MŠ Nezabylice

Mateřská škola pro 20 dětí se školní jídelnou. Vytváříme ideální podmínky pro individuální a skupinovou činnost. Mateřská škola nabízí klidné, čisté, zdravé prostředí s možností ideálních vycházek do okolí. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem. Třídíme …

Montessori rodinná, mateřská škola o.p.s.

V naší školce vyučujeme metodou Marie Montessori. Přistupuje k dítěti otevřeným demokratickým způsobem a nastoluje partnerský vztah. Výsledkem je, že děti k nám mají větší důvěru, která proces výuky značným dílem pozitivně ovlivňuje. Metoda M. Montessori je základním kamenem Montessori …

MŠ Pastelka Proboštov

Mateřská škola se čtyřmi třídami pro 120 dětí, školní jídelnou a zahradou nabízí kroužek angličtiny, výtvarné výchovy i řečových dovedností. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme akce pro děti i …

MŠ Bílina, Čapkova

Provozujeme mateřskou školku s maximální kapacitou 175 dětí a s vlastní jídelnou. Zaměřujeme se na správný sociální, psychologický a motorický vývoj našich žáčků. Věnujeme se výtvarným a hudebním aktivitám, podporujeme kladný vztah k přírodě a ekologii, nabízíme kroužky flétny nebo …

MŠ Kytička Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 120 žáků se zaměřením na sportovní činnosti nabízí nadstandardní aktivity dle přání rodičů. Součástí je …

Mateřská škola Horní Beřkovice, okres Litoměřice

Provozujeme mateřskou …

ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu

Mateřská škola pro 15 dětí s …

MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. Děti jsou vedeny k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině, je využíváno prožitkové učení a respektováno individuální tempo každého dítěte. Nabídka výuky anglického …

MŠ Hora Svatého Šebestiána

Mateřská škola pro 24 žáků s jídelnou. Pořádání kulturních akcí a …