Firmy

Mateřská škola Jasenná, okres Zlín

Provoz dvojtřídní mateřské školy s jídelnou. Pro volnočasové aktivity dětí jsou k dispozici pískoviště, pružinová houpadla, skluzavky, průlezky, kladina, houpačky, dřevěný domeček, vláček s vagónky, dřevěné osobní a nákladní auto a pohyblivá …

MŠ Brumov - Bylnice

Mateřská škola pro 160 dětí se školní jídelnou. Vzdělávání probíhá ve 4 třídách podle věku dětí. Každodenně je zařazen pobyt dětí venku či při nepříznivém počasí v herně školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Věnujeme se rozvoji kreativity u …

ZŠ a MŠ Boršice

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí. Součástí školy je školní jídelna. Zajišťujeme školní vzdělávací programy pro předškolní …

MŠ Bánov

Mateřská škola pro 120 žáků se školní jídelnou. Organizujeme pravidelné výlety do přírody a za kulturou, vánoční besídky a koncerty, maškarní plesy, oslavy narozenin dětí, sezení s rodiči, divadelní představení nebo karnevaly. Navštěvujeme muzea, odborná představení, zábavní …

Mateřská škola Lukov

Provozujeme mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Nabízíme předškolní vzdělávání. Pořádáme zahradní slavnosti, výlety, zájmové kroužky, besídky či tématické dny. Disponujeme vybavenou …

ZŠ a MŠ Ludkovice

Mateřská škola pro 28 dětí s …

MŠ Slavičín - Malé Pole

Mateřská škola pro 142 dětí se školní jídelnou. Zaměřujeme se rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, zdravý, citový, rozumový a tělesný rozvoj. Zajišťujeme podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Poskytujeme speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími …

ZŠ a MŠ Prakšice

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 50 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky, plavecké kurzy či výuku anglického jazyka včetně aerobiku. Pořádáme výlety, kulturní akce a společné akce pro rodiče s …

ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 50 míst. Součástí školy je školní jídelna. Zajišťujeme pobyt venku, pohybové aktivity a jazykové dovednosti. Samozřejmostí je stravování a osobní hygiena …

MŠ Zádveřice - Raková

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. Zaměření školy je všeobecné. Vytváříme základy pro pěkný přístup dětí k přírodě a místu, kde žijí. Učíme děti vážit si práce jiných lidí a neničit vytvořené hodnoty. Upevňujeme vztahy k rodině a ke kolektivu formou dětem blízkou a …

MŠ Uherský Ostroh

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí se školní …

MŠ Kunovice

Mateřská škola pro 166 dětí s …

ZŠ a MŠ Březnice 485

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada vybavená hracími prvky. Navštěvujeme divadelní přestavení a další …

ZŠ a MŠ Biskupice

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 30 míst. Součástí školy je školní …