Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vzdělávací instituce Tandem

Nabídka dalšího profesního vzdělávání pedagogům hudební výchovy. Organizování vzdělávacích akcí a poskytování informací o nových trendech v oblasti hudebního vzdělávání. K dispozici jsou metodické materiály, pomůcky pro HV a dřevěné rytmické …

Akademie vzdělávání dospělých

Základním posláním agentury je podílet se na rozvoji a realizaci systému celoživotního vzdělávání. Obsah činnosti zahrnuje vzdělávací aktivity v oblasti ekonomiky, daní, finančního a mzdového účetnictví, práva, personalistiky a …
Kapka – vzdělávání

Nabídka personálního poradenství, vzdělávání dospělých včetně poradenství s projekty ESF. Zajišťuji pravidelné školení řidičů referentů a dopravní …

STELMA, spol. s r.o.

Poskytujeme vzdělávání dospělým. Vytváříme analýzy a studie v oblasti …

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Poskytujeme systematickou, komplexní a vzájemně koordinovanou nabídku celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům. Organizujeme semináře, workshopy, besedy, přednášky či vzdělávací …

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. oblast Chrudim

Provádíme rozvoj a realizaci systému celoživotního vzdělávání …