Firmy

Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty

Centrum nabízí rozšiřující, doplňující a specializační studium. Nabízíme různé vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy, stejně jako programy celoživotního …

Univerzita Palackého v Olomouci - Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty

Nabízíme bakalářské kombinované a magisterské navazující studium, programy celoživotního vzdělávání a grantovou, poradenskou či konzultační …

EDU4

Specializujeme se na vzdělávání dospělých. Nabízíme profesní i zájmové vzdělávací aktivity zaměřené na udržení prožitkové kvality života bez ohledu na věk. Kurzy, školení či semináře pořádáme po celém Olomouckém …

Obchodní akademie Olomouc

Vyučujeme základy a praktické dovednosti spojené s evidencí podnikatelské činnosti i práci na počítači při tvorbě …

Akademie Alternativa, s.r.o.

Vzdělávání v oblasti uměleckých terapií. V nabídce jsou tříleté a pětileté víkendové studijní obory. Zaměřujeme se především na specializované obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody či umělecké …MOUDRÝ OSEL vzdělávací agentura

Provoz vzdělávací agentury. Nabízíme vzdělávací kurzy pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ a učitele …
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Poskytujeme systematickou, komplexní a vzájemně koordinovanou nabídku celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům. Organizujeme semináře, workshopy, besedy, přednášky či vzdělávací …


JUNIOR ACHIEVEMENT - Regionální kancelář Zlín

Nabídka postgraduální výuky a vzdělávání. Zajištění znalostí a dovedností mládeži, učitelům, dobrovolným konzultantům, firmám a společnosti. Organizování projektů a …