Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Organizujeme exkurze do Vídně, v rámci výuky navštěvujeme divadelní a filmová představení, účastníme se vědomostních i sportovních soutěží a …

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna

Státní všeobecné osmileté gymnázium Účastníme se projektu Comenius, spolupracujeme s Fakultou sportovních studií Masarykovy …

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka

Provozujeme všeobecné gymnázium s jídelnou zajišťující čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Disponujeme atletickým areálem a sportovní halou. Pořádáme sportovní kurzy, exkurze, výlety a …

Gymnázium Brno

Provozujeme všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků. Disponujeme pěveckým sborem. Pořádáme prezentační soutěže, olympiády, sportovní utkání a turnaje, besedy, lyžařské a snowboardové kurzy a …

Gymnázium Globe, s.r.o.

Jsme soukromé gymnázium, které nabízí čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Vyučujeme podle vzdělávacího programu Globe. Zaměřujeme se na výuku živých jazyků, správu počítačových sítí a osobnostní rozvoj studentů spojený s programy z oblasti ekologie, komunikace a týmové …

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Vedeme studenty k aktivnímu učení a klademe důraz na propojení teoretických poznatků s jejich praktickým využitím. Žáci si mohou vybrat z výuky anglického, německého, ruského, francouzského a španělského …

Gymnázium Brno, Křenová

Provozujeme všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium nabízející denní studium. Disponujeme školní knihovnou a pěveckým sborem. Pořádáme odborné přednášky, zahraniční zájezdy, sportovní soutěže, výstavy a …

EKO gymnázium Brno, o.p.s.

Soukromé všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium pro 480 žáků se statutem přidružené školy UNESCO. K dispozici je knihovna s beletrií a odbornou literaturou, anglická a ruská …

Gymnázium Mojmírovo náměstí

Nabízíme studium šestiletého a čtyřletého všeobecného gymnázia. Stipendijní podpora (prospěchové, sociální a sportovní), rozšířená výuka jazyků, kvalitní příprava na VŠ. Gymnázium přijímá studenty i v průběhu studia šestiletého, tak …

Gymnázium Brno - Řečkovice

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. Studenti mají možnost využívat ke stravování školní jídelnu, počítačovou učebnu s připojením na internet, knihovnu se stálým provozem či venkovní prostory ke sportovním účelům (školní hřiště) a také k odpočinku (vybudované posezení na školní …

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Jsme osmileté a čtyřleté gymnázium. Studenty připravujeme především pro studium na vysokých školách, kromě toho mohou v rámci nepovinného předmětu vykonat státní zkoušku v psaní na PC. Připravujeme studenty ke státní zkoušce z jazyka anglického, francouzského a německého. Vyučujeme také ruský …

Gymnázium Velké Pavlovice

Všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém studijním programu zaměřené na přípravu ke studium na vysoké škole. Posílená výuka cizích jazyků. Zapůjčení učebnic ve všech ročnících. Nabízíme přípravné kurzy pro přijímací zkoušky z českého jazyka a …