Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s kapacitou 372 žáků. Nabídka možnosti výměnných pobytů a výuky cizích jazyků. Pořádáme exkurze, soutěže a olympiády. Provozujeme divadelní soubor a pěvecký …

Gymnázium Jevíčko

Gymnázium nabízí žákům devátých tříd základních škol čtyřleté obory s humanitním a všeobecným zaměřením. Od školního roku 2015/2016 byla zahájena výuka v novém oboru Kombinované lyceum s přírodovědným a technickým zaměřením. Součástí školy je domov mládeže a školní …

Gymnázium Pardubice, Mozartova

Všeobecné čtyřleté gymnázium nabízí denní studium. Zajišťujeme workshopy, exkurze, projekty, tématické výlety, sportovní a kulturní akce. Zaměřujeme se na výuku cizích …

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Církevní všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřleté nebo osmileté studium. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Gymnázium Česká Třebová

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Pardubice, Dašická

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia. Zúčastňujeme se jazykových soutěží a nabízíme zimní a letní sportovní kurzy. Zaměřujeme se na přípravu absolventů pro další vysokoškolské …

Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.

Soukromé všeobecné osmileté gymnázium s nabídkou denní výuky. K dispozici je knihovna a školní psycholog. Možnost zajištění sportovních …

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Polička

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Obě studia jsou zakončena maturitní zkouškou. Na škole se vyučuje anglický, francouzský, německý a ruský jazyk a jsou pořádány společenské, kulturní a sportovní akce. Možnost …

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko

Provozujeme všeobecné gymnázium či čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Vysoké Mýto

Nabízíme výuku ve všeobecném čtyřletém a osmiletém gymnáziu. Účastníme se kulturních a sportovních …

Základní škola Králíky

Provozujeme všeobecné gymnázium či čtyřleté a osmileté denní studium. K dispozici je školní jídelna. Nabízíme zájmové kroužky hokejbal, florbal a …

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Provozujeme všeobecné gymnázium. Nabízíme čtyřleté a osmileté studium. Stravování pro studenty a učitele zajišťuje školní jídelna. K dispozici je školní psycholog. Pro studenty nabízíme možnost zájezdů a exkurzí. Na škole je veden pěvecký sbor a sportovní …

Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická

Provozujeme státní sportovní čtyřleté gymnázium. Vyučujeme atletiku, basketbal, házenou, fotbal, kanoistiku, plavání a veslování. Účastníme se mistrovství, závodů a …