Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Gymnázium Praha 6, Arabská

Humanitní, programátorské a přírodovědné čtyřleté gymnázium pro 670 žáků. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity …

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Jsme státní škola s dlouholetou tradicí. Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní všeobecné vzdělání a připravit je ke studiu na VŠ. Naše úsilí a práce se projevuje i v pravidelně vysoké úspěšnosti našich absolventů při přijímání a studiu na …

Gymnázium Praha 9, Chodovická

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. K dispozici máme 12 dataprojektových učeben, 65 počítačů, 4 učebny PC a knihovny. Vyučujeme český jazyk, dějepis, základy společenských věd, matematiku, fyziku a biologii. Nabízíme odborné semináře. Pořádáme soutěže, zájezdy a lyžarské …

Gymnázium Jaroslava Heyrovského Praha 5

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Možnost návštěvy nepovinných volitelných předmětů jako je sbor, orchestr, keramika nebo sportovní …

Gymnázium Praha 8, U Libeňského zámku

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium. Pořádáme pro studenty zahraniční pobyty. Vyučovacími cizími jazyky jsou angličtina, němčina, španělština a ruština. V prostorách školy se natáčel seriál Život na …

Karlínské gymnázium Praha

Provozujeme všeobecné a humanitní čtyřleté gymnázium. Poskytujeme možnost dálkového studia. Pořádáme lyžařské zájezdy, sbírkové akce a sportovní či vědomostní …

Gymnázium bratří Čapků

Nabízíme čtyřleté studium s humanitním zaměřením orientovaným literárně (tvůrčí psaní, práce s textem, mediální komunikace, propagace, scenáristika) a výtvarně (tradiční výtvarné obory, také mediální tvorba, design, computer art, …

Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s.

Soukromé šestileté a čtyřleté gymnázium se studiem vybraných předmětů v německém …

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze

Církevní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Pořádáme lyžařský výcvik, sportovní pobyt v přírodě, poznávací pobyt ve Francii a v Izraeli. K dispozici počítačová učebna, …

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1

Státní všeobecné čtyřleté a osmileté …