Firmy


Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium pro zrakově postiženou mládež. Možnost studia žáků s jiným postižením nebo bez postižení. Nabízíme výuku informační a výpočetní techniky, anglického a německého jazyka. Zajišťujeme výuku volitelných předmětů: latina, literární a jazykovědní …

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE

Čtyřleté všeobecné gymnázium s posílenou výukou živých jazyků (AJ, NJ, FJ). Evropská třída pod záštitou francouzské ambasády - výuka dějepisu a dějin umění ve francouzském jazyce. Vyučujeme také španělský a ruský jazyk. Usilujeme o individuální přístup ke …

Křesťanské gymnázium Praha 15

Církevní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. K dispozici je školní klub. Pro žáky pořádáme řadu kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí. Studenti mohou využít sportovní, jazykový, dramatický a pěvecký …

Gymnázium Christiana Dopplera

Škola realizuje 8-letý učební obor zaměřený na matematiku, fyziku a živé jazyky a rovněž 4-letý učební obor zaměřený na matematiku a fyziku. Škola úzce spolupracuje s řadou vysokých škol. Studenti školy dosahují úspěchů i v mezinárodních …

Gymnázium Milady Horákové

Gymnázium poskytující střední vzdělání s maturitou ve čtyřletém všeobecném …

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Soukromé čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků, dálkové studium, pomaturitní jazykové. Vyučujeme angličtinu, němčinu, ruštinu, španělštinu, francouzštinu, čínštinu, češtinu pro cizince a další jazyky dle Vašeho přání. Připravíme Vás na státní jazykové …

PORG - gymnázium a ZŠ, o.p.s.

Provozujeme soukromé všeobecné osmileté gymnázium pro 832 žáků. Kombinujeme požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy. Pořádáme mimoškolní aktivity jako jsou divadelní a šachový klub, basketbalový oddíl, biologický kroužek a …

Gymnázium Praha 9, Chodovická

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. K dispozici máme 12 dataprojektových učeben, 65 počítačů, 4 učebny PC a knihovny. Vyučujeme český jazyk, dějepis, základy společenských věd, matematiku, fyziku a biologii. Nabízíme odborné semináře. Pořádáme soutěže, zájezdy a lyžarské …