Firmy

Gymnázium Havlíčkův Brod

Provozujeme všeobecné gymnázium či čtyřletou a osmiletou …

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Poskytujeme služby výchovného poradce. V rámci výuky se účastníme sportovních i vědomostních soutěží. Disponujeme …

Gymnázium Dr. A. Hrdličky Humpolec

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Pořádáme zahraniční stáže a nabízíme výuku jazyků (francouzský, anglický a německý). Zúčastňujeme se různých mezinárodních projektů. K dispozici je školní …

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium a obchodní akademie s kapacitou 408 žáků. Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní …

Gymnázium Třebíč

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Katolické gymnázium Třebíč

Církevní všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium pro 510 žáků s důrazem na studium jazyků a širokou nabídku volitelných předmětů. Možnost stravování ve školní …

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice

Provozujeme všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium. Vydáváme školní časopis. Pořádáme …

Biskupské gymnázium

Provozujeme církevní všeobecné čtyřleté a víceleté gymnázium s důrazem na výuku cizích …

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia. Zajišťujeme přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol. Učebny jsou vybaveny dataprojektory, interaktivní tabulí a připojením na internet. Vydáváme studentský časopis a vedeme studentský parlament. Spolupracujeme s Akademií …

Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s.

Provozujeme soukromé všeobecné osmileté gymnázium. Vzdělávací program školy je založen na poznávání a rozvíjení individuálních možností každého žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci …

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Všeobecné a sportovní čtyřleté a osmileté …

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřleté a osmileté studium. Umožňujeme aprobovanou výuku anglického, německého, francouzského, ruského a latinského jazyka. Absolvent je připraven pro vysokoškolské studium a má schopnost samostatného myšlení a …

Gymnázium Velké Meziříčí

Všeobecné čtyřleté a osmileté …