Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Gymnázium Jiřího z Poděbrad

Nabízíme všeobecné čtyřleté a osmileté …

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o.

Provozujeme soukromé čtyřleté a šestileté jazykové gymnázium s možností využití studijních pobytů v zahraničí. Naše kapacita je až 300 studentů. Lze zde absolvovat mezinárodní zkoušky z angličtiny. Nabízíme řadu vzdělávacích klubů, dramatický kroužek v anglickém jazyce či zaměření na …

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Provozujeme všeobecné gymnázium zajišťující čtyřleté a osmileté všeobecné studium a čtyřleté sportovní studium. Pořádáme dny otevřených dveří, olympiády, soutěže, kulturní a sportovní akce, zájezdy, adaptační kurzy a …

Gymnázium Uherské Hradiště

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia. Nabídka zahraničních výměnných pobytů a poznávacích exkurzí pro studenty. K dispozici jsou florbalové, bridžové, turistické, taneční, fotografické a výtvarné kroužky. K dispozici je školní …

Gymnázium Česká Třebová

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Karla Čapka Dobříš

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium EDUCAnet Ostrava

Studium na všeobecném gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků a informačních technologií. Získáte kvalitní vzdělání, se kterým se dostanete na významné vysoké školy u nás i v zahraničí. Absolventům nabízíme jednoleté pomaturitní studium anglického …