Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Vyučujeme obory zpěv, hra na klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, akordeon, kytaru, bicí, dirigování, skladba. Pořádáme koncerty pro …

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy

Provozujeme státní konzervatoř zajišťující výuku osmiletého oboru tanec. Pořádáme umělecká představení, jezdíme na mezinárodní i domácí taneční …

Pražská konzervatoř

Státní konzervatoř zajišťující výuku šestiletých oborů hudba, hudebně dramatické umění, zpěv. Studium je zakončeno absolutoriem nebo maturitou. K dispozici je divadlo konzervatoře určeno pro inscenační praxi studentů. Organizujeme zahraniční stáže, koncerty a …

Konzervatoř Teplice

Provozujeme státní konzervatoř zajišťující výuku zpěvu a hudebních oborů s možností kombinovaného studia. Vedeme oddělení dechových, smyčcových i klávesových nástrojů a korepetic. Zabýváme se hudební teorií, dirigováním a skladbami, komorní hrou, symfonických orchestrem i školním …

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha

Státní konzervatoř zajišťující výuku šestiletých oborů hudba, hudebně dramatické umění - muzikál, zpěv - populární a jazzový zpěv. Studium je zakončené …

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Provozujeme konzervatoř zajišťující výuku šestiletých a osmiletých oborů hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické …

Konzervatoř Brno

Konzervatoř poskytuje výuku v šestiletých oborech hudba, zpěv a hudebně-dramatické umění v denní a kombinované formě …

Konzervatoř Duncan centre

Provozujeme taneční konzervatoř zaměřenou na současný tanec a taneční divadlo. Absolventi jsou všestrannými profesionály v oblasti tance. Studium je šestileté, zakončené …

Konzervatoř České Budějovice

Konzervatoř je odborná škola, ve které studenti získávají jak úplné středoškolské vzdělání s maturitou, tak i absolutorium vyšší odborné školy s diplomem a titulem diplomovaný specialista (DiS.) a to v oborech Hudba a Zpěv. Vyučujeme hru na hudební nástroje jako jsuo housle, viola, klavír, …

Konzervatoř Pardubice, Sukova třída

Státní konzervatoř zajišťující výuku zpěvu a hudebních oborů s možností kombinovaného …