Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník, který je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářském životě i ve styku se …

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - Mariánské Hory

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie s možností dálkového studia, ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost. K dispozici je multimediální …

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO

Střední škola s více jak 25-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou na obchodní akademii, avšak s důrazem na mezinárodní prvek a globální prostředí. Zaměřuje se na výrazně rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií. Studium bez školného. Stipendium pro …

Obchodní akademie Český Těšín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie s možností výuky v polském jazyce a ekonomické lyceum. Možnost dálkového …

Obchodní akademie Ostrava-Poruba

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, informační technologie a ekonomické lyceum. K dispozici je také studentská knihovna. Pořádání exkurzí, výstav, přednášek, besed, školních výletů a …

Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum, výchovná a humanitární činnost. Součástí školy je studenstský klub, školní jídelna, učebny odborných předmětů, tělocvična, učebna aerobiku a …

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.

Střední odborná školy zajišťující výuku oborů vzdělání – Veřejnosprávní činnost, Informační technologie a Obchodní akademie. Výuka probíhá systémem propojení teorie s praxí prostřednictvím exkurzí, odborných praxí v podnicích a organizacích, přednášek …

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

Zajišťujeme středoškolské vzdělání v oborech: obchodní akademie, informatika v ekonomice, veřejnosprávní činnost, ekonomické lyceum. Poskytujeme vyšší odborné a vysokoškolské bakalářské studium i kombinované, rekvalifikace. Univerzita třetího …


Obchodní akademie Olomouc

Nabízíme odborné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve dvou čtyřletých oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum se zaměřením na ekonomiku, účetnictví a s rozšířenou výukou anglického jazyka a práce na počítači. K dispozici je školní …

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých denních oborů veřejnosprávní činnost a obchodní akademie se zaměřením na podnikovou ekonomiku, cestovní ruch a mezinárodní obchod. Naši účastníci nacházejí uplatnění v podnicích, peněžních ústavech, službách, veřejné správě a …

Obchodní akademie Kroměříž

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých a pětiletých oborů obchodní akademie či ekonomického lycea. Zajišťujeme možnost distančního studia. Pořádáme kurzy účetnictví i pro …

Obchodní akademie Jeseník

Státní střední odborná škola nabízející uchazečům o studio výuku denního čtyřletého oboru Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod. Studenti mají možnost vykonat státní zkoušku z kancelářského psaní na …

Obchodní akademie Prostějov

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Organizace zájmových kroužků při …